Užitečné

Jak určit odhadovanou užitečnou a celkovou plochu budov.

Jak určit odhadovanou užitečnou a celkovou plochu budov

Důležitým aspektem při navrhování a provozu budov je stanovení a výpočet ploch:

Užitečné oblasti — jedná se o celkovou plochu prostor určených k bydlení nebo práci lidí. Zahrnuje obývací pokoje, kuchyně, koupelny, kanceláře a další funkční prostory. Užitná plocha je základním ukazatelem při určování poměru obytné nebo pracovní plochy k celkové ploše budovy.

Celková plocha zahrnuje nejen prostory přímo určené k užívání člověkem, ale i technické místnosti, schodiště, chodby, výtahy, technické místnosti a další nebytové prostory. Výpočet celkové plochy umožňuje vyhodnotit efektivitu využití prostoru a určit vztah mezi obytnými a nebytovými plochami.

Stanovení celkové plochy budov

Stanovení celkové plochy budov

Pro určení celkové plochy budovy je nutné vzít v úvahu plochu všech podlaží, včetně nadzemních a podzemních prostor. Celková plocha budovy zahrnuje plochu, kterou na každém podlaží zabírají pokoje, chodby, schodiště, výtahy a další nebytové prostory.

Hrubou podlahovou plochu budovy lze vypočítat z architektonických plánů, specifikací nebo skutečným měřením. Pro přesné určení celkové plochy se doporučuje kontaktovat specialisty zabývající se návrhem a posouzením nemovitostí.

Podlaha Oblast
1 100 čt. M
2 120 čt. M
Suterén 80 čt. M

Metody výpočtu plochy

Metody výpočtu plochy

  • Metoda měření plochy podle stavebního plánu, zohledňující všechny místnosti, chodby a další prostory.
  • Metoda pro výpočet plochy na základě obvodu budovy a konkrétní plochy areálu.
  • Způsob využití geodetických dat a technické dokumentace k určení plochy budovy.
Zajímavé:
Jaké jsou výhody a poškození jáhlové kaše.

Výběr metody pro výpočet plochy závisí na konkrétním úkolu a vlastnostech budovy.

Stanovení odhadované plochy

Odhadovaná plocha budovy je definována jako součet ploch všech podlaží, včetně bytových a nebytových prostor, které je třeba vzít v úvahu při projektování a výstavbě budovy.

Pro stanovení odhadované plochy je nutné vzít v úvahu celkovou zástavbu objektu včetně všech vyčnívajících prvků a také vyloučit z výpočtu plochu technických prostor, podpěr a stěn, které nejsou součástí obytné resp. pracovní oblast.

Je důležité pamatovat na to, že různé typy budov (obytné, kancelářské, veřejné) mohou mít své vlastní požadavky na stanovení odhadované plochy, proto je nutné vzít v úvahu specifika každého projektu.

Vzorec pro určení

Vzorec pro určení

Odhadovaná plocha budovy (Sр) lze vypočítat pomocí vzorce:

  1. Najděte celkovou plochu budovy (So) je součet ploch všech podlaží včetně sklepů a technických místností.
  2. Z celkové plochy budovy vyjmout prostory technických místností, kotelen, schodišť, výtahů, chodeb a větracích šachet.
  3. Výsledná hodnota bude považována za odhadovanou plochu budovy.

Otázky a odpovědi:

Jak určit celkovou plochu budovy?

Celková plocha objektu zahrnuje veškeré vnitřní i venkovní prostory včetně sklepů, půd, technických místností, balkonů a teras. Pro určení celkové plochy je nutné změřit plochu každé místnosti s přihlédnutím ke všem vyčnívajícím prvkům a příčkám, poté sečíst všechny získané hodnoty.

Proč potřebujete určit odhadovanou užitnou plochu budovy?

Předpokládaná užitná plocha objektu nám umožňuje zjistit skutečně užívanou plochu areálu bez technických a obslužných prostor. To je nezbytné pro rozhodování o plánování využití budovy, posouzení její účinnosti a komerčního potenciálu.

Jak změřit odhadovanou užitnou plochu budovy?

Pro měření odhadované užitné plochy budovy je nutné nejprve určit celkovou plochu a poté od ní odečíst plochu technických a obslužných prostor, jako jsou chodby, koupelny, schodiště a technické místnosti. Tímto způsobem můžete získat užitnou plochu budovy.

Zajímavé:
Jaké jsou výhody namodralých bobulí thuja v září.

Jaké metody výpočtu plochy budovy existují?

Existuje několik metod pro výpočet plochy budovy, včetně metody podlahové plochy (měřením ploch všech místností na podlaze), metody založené na rozměrech (vynásobením délky a šířky každé místnosti) a metoda podlahového koeficientu (vynásobením koeficientu velikostí celkové plochy budovy) .

Video:

Plocha čtverce. Jak zjistit plochu čtverce?

Hranice místností v Revitu | Lekce Revit

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Кнопка «Наверх»