Tělesnávýchova

Kolik oddělení tělesné výchovy je v Urfa.

2557

Kolik oddělení tělesné výchovy je v Urfě?

Tělesná výchova a sport hrají v životě vysokoškoláků důležitou roli. Zvláštní pozornost této oblasti bezpochyby věnuje Uralská federální univerzita (UrFU). Ale kolik kateder tělesné výchovy je na UrFU?

Jak víte, UrFU má fakultu tělesné výchovy a sportu, která poskytuje školení pro specialisty v této oblasti. Katedry tělesné výchovy na UrFU jsou často spojeny s touto fakultou a poskytují studentům možnost získat prohloubené znalosti v oblasti tělesné výchovy a sportu.

Přesný počet kateder tělesné výchovy na UrFU se však může lišit v závislosti na specifikách a struktuře univerzity. Pro přesnější informace se doporučuje konzultovat oficiální zdroje nebo si vyžádat údaje od vedení univerzity.

Počet kateder tělesné výchovy na UrFU

Počet kateder tělesné výchovy na UrFU

Uralská federální univerzita má několik kateder tělesné výchovy, jejichž školení se provádí v rámci Fakulty tělesné výchovy a sportu. V současné době má UrFU 5 kateder tělesné výchovy, kde se v tomto oboru připravují specialisté.

Název oddělení Směr tréninku
Katedra tělesné výchovy a sportu č. 1 tělesná kultura a sport
Katedra tělesné výchovy a sportu č. 2 Tělesná rehabilitace a rekreace
Katedra sportovních her Trenér-učitel sportovních her
Ústav adaptivní tělesné kultury Trenér-učitel v adaptivní tělesné kultuře
Katedra organizace a řízení tělesné kultury a sportu Sportovní management
Zajímavé:
Co mohou dělat ruce v prostředí skupin tělesné výchovy.

Akademie tělesné kultury

Akademie tělesné kultury

Odborné oblasti studia

Akademie tělesné kultury školí studenty v takových profesních oblastech, jako jsou:

  • Trenér tělesné výchovy a sportu;
  • sportovní manažer;
  • Fyzioterapeut;
  • metodik v tělesné výchově a sportu;

Studenti instituce jsou připravováni kvalifikovanými učiteli a trenéry, což jim umožňuje získat potřebné znalosti a dovednosti pro úspěšné uplatnění v oblasti sportu a tělesné výchovy.

Struktura a organizace oddělení

Struktura a organizace oddělení

Na ruských univerzitách mají fakulty tělesné výchovy a sportu obvykle katedry odpovědné za vedení výuky, výzkumnou práci a organizaci sportovních akcí. Počet a název kateder se může lišit v závislosti na univerzitě.

Hlavní funkce tělovýchovných oddílů:

Hlavní funkce tělovýchovných oddílů:

1. Plánování a vedení tréninků v tělesné kultuře a sportu pro studenty fakulty.

2. Organizace výzkumné práce v oblasti sportu a pohybové aktivity.

3. Provádění školení a soutěží mezi studenty vysokých škol.

Pro zefektivnění oddělení jsou často vytvářeny specializované jednotky, jako jsou laboratoře a výzkumná centra pro sportovní medicínu a trénink.

Přibližná struktura katedry tělesné výchovy:

Přibližná struktura katedry tělesné výchovy:

Název oddělení funkce
Ústav teorie a metod tělesné kultury Plánování školení, metodická práce
Klinika tělovýchovného lékařství a rehabilitace Lékařská péče o sportovce, rehabilitace po úrazech
Katedra sportovního tréninku a teorie sportu Vedení školení, výzkumné práce

Studijní programy a specializace

Studijní programy a specializace

Katedry tělesné výchovy na UrFU nabízejí různé vzdělávací programy a speciality pro studenty, kteří se chtějí věnovat sportu a tělesné výchově. V rámci tréninkového programu mají studenti možnost studovat teoretické základy sportovní činnosti, získat praktické dovednosti a prohloubit své znalosti v oblasti fyziologie, tréninkového procesu, psychologie sportu a dalších aspektů sportovní činnosti.

Hlavní specializace na katedrách tělesné výchovy na UrFU:

Hlavní specializace na katedrách tělesné výchovy na UrFU:

Specialita popis
sportovní trénink Tréninkový program zaměřený na školení specialistů v organizaci a vedení sportovního tréninku v různých sportech.
Fyzická rehabilitace Specializace, která školí specialisty v rehabilitační medicíně a fyzické rehabilitaci po úrazech a nemocech.
Sportovní věda Tréninkový program zaměřený na studium teoretických aspektů sportovního výkonu, sportovní pedagogiky, sportovního lékařství a dalších oblastí vědy o sportu.
Zajímavé:
Jak vložit výjimku z tělesné výchovy do kundeliku.

Rozvoj sportu a tělesné výchovy na UrFU

Rozvoj sportu a tělesné výchovy na UrFU

UrFU aktivně rozvíjí sport a tělesnou výchovu mezi studenty a zaměstnanci, vytváří příznivé podmínky pro sport a akce.

Sportovní infrastruktura

  • Univerzální sportovní areál s moderním areálem pro různé sporty.
  • Učebny a specializované tělocvičny.
  • Bazén pro vodní sporty.

Podpora studentů-sportovců

Podpora studentů-sportovců

  • Pořádání sportovních soutěží.
  • Poskytování mimořádných stipendií a grantů pro úspěšné sportovce.
  • Podpora studentských sportovních klubů a týmů UrFU.

Otázky a odpovědi:

Kolik kateder tělesné výchovy je na Uralské federální univerzitě?

Na Uralské federální univerzitě existuje několik kateder zabývajících se tělesnou výchovou a sportem. Konkrétní počet kateder se může v průběhu času měnit v závislosti na organizačních změnách na univerzitě.

Které tělovýchovné oddíly jsou na UrFU zastoupeny?

UrFU má katedry tělesné výchovy a sportu, které školí studenty v tomto oboru. Katedry se mohou zapojit jak do akademického výzkumu, tak do organizace sportovních akcí.

Jak je organizován trénink na tělovýchovných odděleních UrFU?

Výuka na katedrách tělesné výchovy a sportu UrFU probíhá v souladu s učebním plánem odborností souvisejících s tělesnou výchovou a sportem. Studenti studují teoretické a praktické aspekty tělesné výchovy, sportovního managementu, psychologie a dalších disciplín nezbytných pro práci v této oblasti.

Video:

VOJENSKÉ ODDĚLENÍ, VŠE CO POTŘEBUJETE VĚDĚT // FAQ

Tělesná výchova na UrFU.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Кнопка «Наверх»