Libido

Kdo vyvinul takové koncepty jako nevědomá sublimace libida.

6716

Kdo vyvinul takové koncepty jako nevědomá sublimace libida

Spojení mezi nevědomím, libidem a sublimací je jednou z klíčových součástí psychoanalytického učení Sigmunda Freuda. Věřil, že naše mysl před námi skrývá mnoho potlačených tužeb a vášní, které tvoří nevědomí, a libido je podle jeho teorie energií, která podporuje duševní život.

Koncept sublimace také vypadl z praxe, když se prokázalo, že růst žánrů bojuje se stresem a depresí mnohem účinněji, než je potlačovat v nevědomí. Stejně jako jiné myšlenky Freuda vedly tyto termíny k aktivním diskusím a debatám mezi psychology a psychoterapeuty, kde se každý snažil vyvinout svůj vlastní postoj a výklad.

Historie libida

Pojem „libido“ zavedl slavný rakouský psychoanalytik Sigmund Freud. Libido je v jeho dílech definováno jako energie zaměřená na uspokojení základních instinktů, včetně sexuálních tužeb. Freud také rozvinul koncept nevědomí, ve kterém má skrytá část psychiky důležitý vliv na chování a emoce člověka.

Koncept libida se stal klíčovým prvkem psychoanalýzy a Freudova učení. Navrhl koncept sublimace jako mechanismu pro přesměrování libida sexuální povahy do produktivnějších forem aktivity. Tyto pojmy se staly základem pro další rozvoj psychoanalýzy a psychologie obecně.

Zakladatel Libida

Pojem libida představil slavný rakouský psychoanalytik Sigmund Freud. Libido znamená energii životních pudů a je zaměřeno na uspokojování psychických a fyzických potřeb člověka. Freud vyvinul teorii nevědomí a navrhl koncept libida jako základ duševní činnosti.

Zajímavé:
Jak nadváha ovlivňuje ženské libido.

Freud také představil koncepty sublimace a poznamenal, že libido může být přesměrováno sexuální energií do kreativity, intelektuální aktivity nebo jiných forem seberealizace. Freud navíc zdůrazňoval roli nevědomí v lidském chování a jeho práce v psychoanalýze měla obrovský vliv na moderní psychologii a psychoterapii.

Koncept nevědomí

Mezi klíčové pojmy spojené s nevědomím patří pojmy libido – životní energie usilující o uspokojení a sublimace – obranný mechanismus, při kterém jsou zakázané pudy a pudy přesměrovány na společensky přijatelné aktivity. Pochopení a práce s nevědomím hraje důležitou roli v psychoanalytické terapii a psychologii obecně, pomáhá pacientům pochopit jejich vnitřní konflikty a překonat psychické problémy.

Sublimace a její tvůrce

Sublimace a její tvůrce

Tento proces sublimace umožňuje člověku transformovat své nevědomé nutkání do kreativních nebo produktivních činností, což následně přispívá k osobnímu rozvoji.

Sigmund Freud je uznáván jako zakladatel psychoanalýzy a jeden z nejvlivnějších myslitelů 20. století. Jeho práce o nevědomí, libidu, sublimaci a dalších konceptech se staly základem moderní psychologie a psychoterapie.

Otázky a odpovědi:

Kdo přišel s konceptem nevědomí?

Koncept nevědomí zavedl slavný rakouský psychoanalytik Sigmund Freud na konci 19. a začátku 20. století. Věřil, že většina lidské duševní činnosti se odehrává mimo vědomí.

Co je libido a kdo jej zavedl do psychologie?

Pojem libida v psychologii znamená sexuální energii vlastní každému člověku. Termín byl také vytvořen Sigmundem Freudem, který věřil, že libido je rozhodující pro duševní život člověka.

Co je sublimace a jak souvisí s psychoanalýzou?

Sublimace je obranný mechanismus, ve kterém je instinkt nebo touha zaměřena na společensky přijatelnou aktivitu. Tento termín byl vytvořen Sigmundem Freudem a je důležitý v psychoanalýze, protože pomáhá člověku řešit konflikty mezi vnitřními touhami a společenskými normami.

Video:

ABSTINENCE 3 MĚSÍCE, ÚČINKY | ZMĚNY

Nevědomí, super-ego a vědomí. Struktura osobnosti v psychoanalýze. Sigmund Freud.

Zajímavé:
Jak zvýšit ženské libido a orgasmus u ženy.
Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Кнопка «Наверх»