Bolest

Symptomy a příznaky Parkinsonovy choroby u léčby mladých lidí.

Symptomy a příznaky Parkinsonovy choroby u léčby mladých lidí

Parkinsonova choroba je jedním z nejhrozivějších a nejzáhadnějších onemocnění nervového systému. Současná medicína stále nezná odpověď na otázku, proč se Parkinsonova nemoc vyvíjí a zda je možné vyvinout účinný systém prevence. Vše, co souvisí s příčinami parkinsonismu, je pro vědce stále záhadou, ale průběh onemocnění je dobře prozkoumán a v současné době se aktivně pracuje na hledání léků, ale i prostředků, které mohou prodloužit život pacientů a zlepšit jeho kvalitu.

Parkinsonova nemoc: co znamená diagnóza?

Hovoříme o onemocnění nervového systému, při kterém dochází k postupnému ničení neuronů produkujících jeden z nejdůležitějších neurotransmiterů dopamin. Nejčastěji Parkinsonova nemoc postihuje osoby ve věku 55–65 let. Existují však případy, kdy byla nemoc diagnostikována u mladých lidí ve věku 30–40 let. Existuje i tzv. juvenilní forma, kdy onemocnění postihuje mladistvé do 20 let.

Stojí za zmínku, že muži trpí Parkinsonovou nemocí častěji než ženy, i když věda dosud nezjistila objektivní příčiny této skutečnosti.

Podle statistik dnes celosvětově trpí Parkinsonovou chorobou asi 4 miliony lidí.

Příčiny onemocnění

Jak již bylo zmíněno, příčiny Parkinsonovy choroby jsou nejasné. Celá věda má jen dohady a teorie. Mezi důvody rozvoje tohoto onemocnění patří především genetika. Pokud máte v rodině parkinsonismus, zejména mezi blízkými příbuznými, je vaše šance na onemocnění o něco vyšší. Přibližně 15 % všech pacientů má příbuzného, ​​který také trpěl Parkinsonovou chorobou.

Svou roli hraje i situace životního prostředí – je známo, že některé herbicidy, pesticidy a soli těžkých kovů mohou zhoršit příznaky Parkinsonovy choroby nebo vyprovokovat její rozvoj.

Zajímavé:
Láska je nemoc, kterou je třeba léčit.

Parkinsonova choroba je druhým nejčastějším neurodegenerativním onemocněním. Alzheimerova choroba je na prvním místě.

V 80 % případů se Parkinsonova nemoc rozvine bez jakýchkoliv předpokladů, ale ve zbývajících 20 % je parkinsonismus komplikací jiných onemocnění, jako je encefalitida, mozkové nádory, mrtvice, traumatické poranění mozku a některé další. Někdy je parkinsonismus způsoben otravou některými toxickými látkami (oxid uhelnatý, etanol), dále užíváním omamných látek a některých léků, zejména antipsychotik.

Příznaky a příznaky Parkinsonovy choroby

Jedním z prvních příznaků Parkinsonovy choroby je třes jedné ruky v klidu. Jak nemoc postupuje, začnou se třást ruce i hlava. Pokud je člověk vzrušený nebo úzkostný, třes se zvyšuje, ale při vědomých činnostech, jako je zavazování tkaniček nebo práce na klávesnici počítače, klesá. Někdy se v pozdějších stadiích onemocnění k třesu rukou a hlavy přidá i třes víček nebo dolní čelisti a jazyka.

Hlavními příznaky Parkinsonovy choroby jsou ztuhlost a pomalost pohybů. Pacienti s touto diagnózou mohou dlouho mrznout v jedné poloze, i když se to zdá nepříjemné. Rozvíjí se charakteristická šouravá chůze — člověk chodí po malých krocích, jako by se pohyboval po kluzkém ledu. Hypokineze postihuje také obličej — ztuhne a lhostejný, dochází k „efektu masky“. Trpí i řeč, která ztrácí citový obsah. Pacienti s parkinsonismem mluví monotónně a tiše.

Dalším příznakem Parkinsonovy choroby je svalová ztuhlost neboli zvýšený svalový tonus. Neustálé napětí nutí člověka zaujmout určitý postoj — paže jsou ohnuté v loktech, objeví se shrbení, hlava je nakloněna dopředu, nohy jsou mírně pokrčené.

V pozdějších fázích onemocnění se rozvíjí tzv. posturální nestabilita. Člověk se těžko začne hýbat a pak je velmi těžké přestat. Pacient postupně ztrácí kontrolu nad svým tělem, je pro něj obtížné udržet rovnováhu.

Pohybové poruchy nejsou jediným příznakem Parkinsonovy choroby. Paralelně a někdy i před nástupem třesu jsou pozorovány poruchy fungování autonomního nervového systému. Kůže se mastí, dochází k vydatnému slinění a pocení, které není nijak závislé na okolní teplotě a fyzické námaze. Čich se může snížit až do úplného vymizení. Pacienti si stěžují na zácpu a problémy s močením.

Parkinsonova choroba je pojmenována po britském lékaři Jamesi Parkinsonovi, který její příznaky popsal ve svém článku z roku 1817 „An Essay on the Shaking Parsy“. Dnes je termín „třesavá obrna“ zastaralý. Navíc třes končetin není zdaleka jediným příznakem Parkinsonovy choroby.

Parkinsonova nemoc zřídka postihuje intelektuální sféru – většina pacientů v časném a středním stadiu onemocnění si zachovává duševní bystrost. Parkinsonovu nemoc však často provází zpomalení všech myšlenkových pochodů, zhoršení paměti a problémy s formulováním myšlenek, lhostejnost ke světu i k sobě samému, špatná nálada a deprese.

Zajímavé:
Bolest v kohoutku nohy, jak ji léčit.

Pro stanovení diagnózy obvykle stačí vizuální vyšetření, anamnéza a kontrola symptomů. Při podezření na Parkinsonovu chorobu se využívají vyšetřovací metody jako ultrazvukové vyšetření substantia nigra, CT nebo MRI mozku.

Formy onemocnění

Dnes lékaři rozlišují tři formy Parkinsonovy choroby, které se liší projevem jednoho nebo druhého příznaku:

 • akineticko-rigidní. U této formy se nejjasněji projevuje zvýšení svalového tonusu, pohyby pacienta se zpomalují a je možná úplná nehybnost;
 • chvění. Tato forma se projevuje třesem rukou, jazyka, dolní čelisti;
 • smíšené. Obvykle se tato forma projevuje třesem rukou, později je však doprovázena i ztuhlostí pohybů.

Diagnóza Parkinsonovy choroby byla stanovena mnoha slavným lidem – papeži Janu Pavlu II., hercům Michaelu J. Foxovi (v roce 2000 také organizoval nadaci pro studium této nemoci) a Valentinu Gaftovi, boxeři Muhammad Ali a Freddie Roach, hudebníkovi Ozzymu Osbourne, umělec Salvador Dalí, závodník Phil Hill, politik Erich Honecker. Parkinsonovou chorobou trpí i zakladatel Microsoftu Bill Gates a basketbalista Brian Grant.

Stádia nemoci

Existuje 5 stádií Parkinsonovy choroby. Tato klasifikace byla vyvinuta v 1960. letech XNUMX. století a dodnes se používá:

Stádium 0 — žádné motorické postižení;

I. stadium — poruchy hybnosti na jedné straně těla;

Stupeň II — oboustranné motorické poruchy, kdy pacient chodí bez omezení a udržuje rovnováhu;

Stádium III — objevuje se střední posturální nestabilita, ale pacient ještě nepotřebuje vnější pomoc;

Stupeň IV — výrazné narušení motorické aktivity, pacient nemůže provádět složité pohyby, ale nepotřebuje podporu, aby stál a chodil;

Fáze V – pacient se nemůže bez pomoci pohybovat.

Přestože Parkinsonovu nemoc nelze zcela vyléčit, příznaky lze minimalizovat. To pomůže pacientovi usnadnit život a případně jej prodloužit. Jako u každého onemocnění je lepší zahájit udržovací terapii v nejranějších stádiích. Patří sem nejen pravidelné užívání léků, ale i odborná péče, kterou moderní geriatrická centra dokážou poskytnout.

Kam se můžete obrátit na péči o lidi s Parkinsonovou chorobou?

Nikdo nechce riskovat zdraví a pohodlí milované osoby. Proto byste při výběru geriatrického centra měli dát přednost důvěryhodným organizacím, které jsou na trhu již několik let a mají dobrá doporučení. Mezi takové instituce patří například geriatrická centra Senior Group. Maria Litvinová, zástupkyně generálního ředitele pro lékařské záležitosti Senior Group, nám řekla více o jejich práci:

Zajímavé:
Jak léčit bolest pod nehtem?

„Naše organizace již 11 let pracuje se staršími lidmi trpícími Parkinsonovou chorobou, Alzheimerovou chorobou a demencí. Konzultační služby Senior Group poskytují přední izraelští odborníci v oblasti geriatrie. Pro každého pacienta je sestaven individuální program péče v závislosti na jeho zdravotním stavu. Kromě farmakoterapie a komfortních pokojů se speciálním ortopedickým nábytkem je seniorská skupina vybavena speciální tělocvičnou s moderním cvičebním zařízením, kde se pacienti pod přísným dohledem našeho personálu mohou věnovat fyzikální terapii. Jídelníček pro hosty je také sestavován individuálně, v závislosti na preferencích a zdravotních indikacích.

Senior Group zaměstnává interdisciplinární tým lékařů: rehabilitační specialisty, geriatry, psychiatry, neuropsychology a další specialisty. Emoční stav pacientů je pro nás neméně důležitý, proto se pracovníci centra snaží v zařízení udržovat pohodovou atmosféru, ve které mohou obyvatelé volně komunikovat mezi sebou i se svými rodinami.

Nezapomínáme přitom ani na bezpečnostní opatření – všechna geriatrická centra mají profesionální ostrahu, po obvodu i uvnitř budovy jsou instalovány CCTV kamery. Za zmínku stojí, že dlouhodobý pobyt v Senior Group může částečně hradit stát prostřednictvím dotací, protože naše společnost je oficiálně poskytovatelem sociálních služeb v Moskvě a Moskevské oblasti.“

PS Webová stránka Senior Group obsahuje doporučení pro péči o pacienty s Parkinsonovou chorobou.

Licence k výkonu zdravotnické činnosti č. LO-50-01-009757 byla vydána v souladu s nařízením Ministerstva zdravotnictví Moskevské oblasti ze dne 5. června 2018 č. 818.

Parkinsonova choroba. Příznaky a příznaky u mladých lidí

V 10-20% případů je Parkinsonova choroba diagnostikována neurology v nemocnici Yusupov u mladých pacientů ve věku 20 až 40 let. U 80 % pacientů do 20 let se vyskytují dědičné formy onemocnění. Ihned je třeba poznamenat, že relativně příznivá prognóza mladých pacientů s idiopatickým parkinsonismem, v tomto případě se nazývá juvenilní. Dá se říci, že jde o benigní onemocnění, které plně vyhovuje klasickým diagnostickým kritériím pro Parkinsonovu nemoc, ale liší se řadou charakteristických znaků: častější je například oboustranný začátek onemocnění, často je pozorována spontánní fokální svalová dystonie na počátku onemocnění chybí klidový třes a celý komplex nemotorických příznaků charakteristických pro klasickou Parkinsonovu nemoc. Tajemství relativně příznivého průběhu spočívá v nepřítomnosti eozinofilních Lewyho tělísek v postižených buňkách substantia nigra, které se u Pakinsonovy choroby nacházejí nejen v mozku a míše, ale i daleko za centrálním nervovým systémem a dokonce i mimo něj. nervový systém. Lewyho tělíska přímo souvisí s přítomností tkáňové patologie.

Diagnostika a léčba Parkinsonovy choroby

Pravá Parkinsonova nemoc může být diagnostikována pouze na základě vzhledu pacienta. Každý člověk má své vlastní jedinečné pohybové vzorce a chůzi, ale všichni parkinsonisté se pohybují stejným způsobem.

Zajímavé:
Léčba síry pro onemocnění kloubů.

Léčba pacientů s juvenilním parkinsonismem umožňuje obejít se bez léků obsahujících levodopu po několik desetiletí, ale bohužel, když je předepsána, zvláště nepřiměřeně časně, dochází u těchto pacientů k extrémně časnému rozvoji motorických fluktuací a dyskinezí.

U mladých lidí s iracionální terapií se mnohem častěji rozvíjejí dyskineze a závažné motorické výkyvy. Mají lepší prognózu kognitivních funkcí a očekávanou délku života než starší pacienti a starší lidé.

Neurologové v Jusupovově nemocnici uplatňují stejná kritéria pro potvrzení diagnózy Parkinsonovy choroby u mladých lidí jako u starších věkových skupin.

Fáze diagnostiky parkinsonismu

Podle diagnostických kritérií pro PD (UK Parkinson’s Disease Society Brain Bank, 1992) se klinická diagnóza PD provádí ve třech fázích:

Fáze 1. Diagnostika syndromu parkinsonismu

Hypokineze a přítomnost alespoň jednoho z následujících příznaků:

svalová rigidita; klidový třes 4-6 Hz; posturální nestabilita, která není spojena s primárními zrakovými, proprioceptivními, vestibulárními a cerebelárními poruchami;

 • Fáze 2. Kritéria pro vyloučení PD

Anamnéza opakovaných cévních mozkových příhod s postupnou progresí symptomů parkinsonismu, opakovaná traumatická poranění mozku, významná encefalitida; léčba léky, které mohou způsobit parkinsonismus; okulogyrické krize; přítomnost příznaků poškození mozečku; časný výskyt těžkého autonomního selhání; dlouhodobá remise; supranukleární obrna zraku; rodinná anamnéza parkinsonismu (více než 1 příbuzný s podobným onemocněním); časný nástup těžké demence; Babinského symptom; přítomnost známek mozkového nádoru nebo otevřeného (komunikujícího) hydrocefalu na MRI; nedostatek pozitivní odpovědi na vysoké dávky levodopy; kontakt s toxickými látkami, které způsobují parkinsonismus;

 • Fáze 3. Podpůrná kritéria

Musí být přítomny alespoň 3 příznaky: klidový třes, jednostranný začátek onemocnění, přetrvávající asymetrie s výraznějšími příznaky na té straně těla, na které onemocnění začalo, progresivní průběh onemocnění, dobrá odpověď na léčbu levodopou , udržení účinku terapie po dobu 5 let nebo déle, těžká dyskineze navozená levodopou, dlouhodobý průběh onemocnění (10 let a více).

Pro diagnózu juvenilního parkinsonismu je samozřejmě mimořádně důležitá rodinná anamnéza a samozřejmě by měla být zahrnuta mezi kritéria potvrzující diagnózu, klidový třes je lepší nahradit fokální svalovou dystonií. Juvenilní parkinsonismus není charakterizován demencí a jednostranným začátkem. K potvrzení diagnózy idiopatického parkinsonismu, který zahrnuje tři formy: juvenilní, raný parkinsonismus a Parkinsonovu chorobu, se používají inovativní výzkumné metody, které jsou prováděny na moderních přístrojích. Používají se funkční neurozobrazovací metody (pozitronová emisní tomografie, jednofotonová emisní počítačová tomografie, protonová magnetická rezonanční spektroskopie).

Zajímavé:
Vnitřní žíly na nohou bolí, co dělat, co léčit.

Léčba Parkinsonovy choroby v Jusupově nemocnici

K vyloučení sekundárního parkinsonismu se provádí rentgenová počítačová tomografie a magnetická rezonance. Provádí se transkraniální ultrazvukové skenování mozku, elektroencefalografie, elektromyografie a elektroneuromyografie, transkraniální magnetická stimulace. Laboratorní technici určují markery Parkinsonovy choroby.

Lékaři v Jusupovské nemocnici používají moderní léčebné metody originálními léky, které jsou mimořádně účinné a mají minimální rozsah nežádoucích účinků. Neurologové dodržují následující zásady léčby Parkinsonovy choroby u mladých lidí:

 • co nejdříve stanovit diagnózu a zahájit léčbu;
 • terapie se provádí nepřetržitě;
 • provést racionální volbu a vybrat optimální kombinaci léků s přihlédnutím k motorickým a nemotorickým projevům onemocnění;
 • zaměřit se na zlepšení kvality života a příležitostí k sebeobsluze;
 • využívat možnosti psychoterapie a fyzioterapie;
 • neurochirurgické metody se používají racionálně.

Léčba začíná neuroprotektivními léky. Zpočátku se používá monoterapie a s progresí onemocnění a snížením účinnosti léků se přechází na užívání více léků. Provádí se symptomatická léčba, jejímž úkolem je nejen obnova deficitu dopaminu, ale také stabilní stimulace dopaminových receptorů, co nejblíže přirozeným podmínkám.

Nedostatek dopaminu je obnoven následujícími způsoby:

 • léky metabolického prekurzoru dopaminu — levopoda;
 • agonisté dopaminových receptorů (DRA) — které přímo stimulují dopaminové receptory;
 • inhibitory MAO typu B, které snižují rozklad dopaminu v synapsích;
 • inhibitory COMT (katechol-o-methyltransferázy), které snižují katabolismus levopodů.

Poslední skupina léků je předepisována pouze v kombinaci s léky obsahujícími levado. K potlačení nadměrné cholinergní aktivity se používají anticholinergika a amantadinovými léky se snižuje aktivita glutamergního systému.

Při rychlé progresi onemocnění a neadekvátní odpovědi na antiparkinsoniku nabízejí lékaři Jusupovovy nemocnice pacientům stereotaktickou neurochirurgickou intervenci na partnerských klinikách zaměřenou na destrukci subtalamických jader, globus pallidus nebo venterolaterálních jader thalamu. V poslední době se hojně využívá stimulace výše uvedených struktur elektrodami implantovanými do mozku, které jsou napojeny na programovatelný pulzní generátor.

Racionální, komplexní léčba Parkinsonovy choroby v neurologických ambulancích výrazně zlepšuje kvalitu života pacientů a umožňuje jim udržet si dostatek společenské a každodenní aktivity po mnoho let. Můžete získat radu od neurologa, který má zkušenosti s léčbou mladých pacientů trpících Parkinsonovou chorobou, zavoláním do nemocnice Jusupov.

Příznaky a příznaky Parkinsonovy choroby u mladých lidí

Proč mladí lidé onemocní?

Příznaky a projevy Parkinsonovy nemoci u mladých lidí se liší od typických projevů nemoci u starších lidí.

Je známo, že Parkinsonovou nemocí trpí především starší lidé, po 60. roce života, častěji pak muži. To je vysvětleno především výsledky procesu stárnutí všech buněk těla, včetně neuronů, které syntetizují neurotransmiter dopamin. Nedostatek dopaminu způsobuje poruchy v přenosu vzruchů odpovědných za motorické funkce.

Zajímavé:
Jak léčit bolest ledvin po pivu.

Historie přitom ukazuje, že Parkinsonova nemoc postihuje mladé lidi ve věku 20 až 40 let. Proč?

Navzdory tomu, že dodnes není známa skutečná příčina odumírání neuronů produkujících dopamin v substantia nigra mozku způsobujících Parkinsonovu chorobu, byly faktory přispívající k destrukci nervových buněk prozkoumány poměrně dobře.

Faktory, které vyvolávají onemocnění u mladých lidí, se poněkud liší od tradičních faktorů onemocnění u starších lidí, popsaných v materiálu „Parkinsonova choroba, příčiny a léčba“.

Faktory výskytu u mladých lidí бPříznaky a příznaky Parkinsonovy choroby

Mnoho vědců se shoduje, že Parkinsonova nemoc u mladých lidí může být důsledkem akutních a chronických onemocnění nervového systému.

Podívejme se blíže na faktory, které se podílejí na rozvoji této progresivní degenerativní poruchy nervového systému u mladých lidí.

 • Může být spuštěn nebezpečný procesencefalitida, což vede k urychlenému procesu chřadnutí nervové soustavy.

Jak bylo známo v roce 1919 během pandemie encefalitida Mnoho mladých lidí onemocnělo Parkinsonovou chorobou a postižení byli obou pohlaví.

 • Vzhled nádor nebo nějaký neurologické onemocnění, který způsobuje vaskulární patologii mozku, může také vyprovokovat Parkinsonovu chorobu v mladém věku.
 • Otrava oxid uhelnatý nebo mangan, stejně jako nekontrolované užívání antipsychotik, ničí mozkové buňky a může vést k rozvoji příznaků pohybových poruch u mladých lidí.

Špatné návyky — narkotický и alkoholik závislost vést ke smrti neuronů bez jejich následné obnovy.

Obzvláště nebezpečné je u mládeže užívání náhradních omamných látek obsahujících mangan a také syntetický heroin, jehož toxicita vede k nevratnému poškození mozku.

 • Výzkumníci v oblasti molekulární genetiky spojují nástup Parkinsonovy choroby v rané a mladé dospělosti genetický faktory. Takže trasování dědičnýkomunikace, vědci identifikovali geny, jejichž mutace způsobují rozvoj tohoto onemocnění u mladých lidí.
 • Byl zjištěn přímý odkaz poranění lebky a rozvoj motorických patologií. Pozorování specialistů Mayo Clinic tedy naznačují zvýšené riziko rozvoje Parkinsonovy choroby u těch pacientů, kteří měli traumatická poranění mozku.

Výsledky studií o onemocněních profesionálních boxerů publikované v Journal of the American Medical Association a Lancet nepřímo potvrzují traumatickou hypotézu o výskytu pohybových poruch v mladém věku v důsledku neustálého poranění lebky. Statistiky ukazují, že více než 50 % boxerů má abnormality ve fungování mozku.

Údery do hlavy způsobují menší otřesy mozku a později vedou k rozvoji chronické traumatické encefalopatie se strukturálními lézemi mozkové substance.

Například slavný boxer Muhammad Ali trpěl Parkinsonovou chorobou 32 let a odvážně bojoval proti jejím projevům.

Vlastnosti Příznaky a příznaky Parkinsonovy choroby u mladých lidí

Rozdíly ve známkách onemocnění u mladých lidí

Příznaky Parkinsonovy choroby u lidí v mladém a středním věku mají řadu znaků, které je odlišují od klasických příznaků onemocnění u starších pacientů.

Zajímavé:
Jak zacházet s bolavým ocasem.

Známky počátečního stadia onemocnění u starších osob lze nalézt v materiálu „Parkinsonova nemoc, jak dlouho s ní lidé žijí“ a pozdější projevy nemoci lze nalézt v „Parkinsonově nemoci a očekávané délce života“.

 • Za prvé, v mladém věku je onemocnění mírnější a postupuje mnohem pomaleji spojení se srovnávacím mládím těla a nepřítomností doprovodných onemocnění.
 • Za druhé, v raných stádiích je téměř nemožné odhalit onemocnění, protože projevem mohou být počáteční příznaky ve formě poruch spánku, neklid při práci, ztráta iniciativy, zvýšená reakce na podněty, poruchy paměti, úzkost a deprese. jiných patologií nervového systému.
 • Za třetí, výskyt pozdějších příznaků onemocnění, jako jsou bolestivé svalové kontrakce na chodidlech, ramenech a loketních kloubech, je lékařem často diagnostikován jako artritida.

A teprve když se mladému pacientovi začnou třást ruce vzrušením, a zvláště bez něj, může mít lékař podezření na Parkinsonovu chorobu.

V této fázi onemocnění je již postiženo 60% — 80% neuronů v substantia nigra mozku a je narušena rovnováha mezi propojenými systémy pro přenos vzruchu do mozkových center, která koordinují pohyb.

S následným rozvojem onemocnění se u pacientů vyvinou nepřiměřené úhlové pohyby, poruchy vestibulárního aparátu, neschopnost provádět jakékoli složité fyzické akce, nelogické reakce obličeje na to, co se děje atd.

Charakteristickými příznaky u nemocných dětí je klenutá poloha těla při chůzi s rukama tlačeným do stran.

Důsledkem pomalé, neustále postupující Parkinsonovy choroby mohou být svalové kontraktury, dysfunkce pohybového aparátu, demence a duševní poruchy.

Specifika léčby onemocnění u mladých lidí

Vlastnosti léčby Parkinsonovy choroby u mladých pacientů jsou:

 1. Zdarma předepisování léků – anticholinergik (v minimálním dávkování), které se snaží starším pacientům nepředepisovat pro jejich doprovodná onemocnění.
 2. Včasné podávání levodopy s pečlivým výběrem jednotlivých a denních dávek. Odkládání podávání levodopy není u mladých pacientů nutné, protože nemají kontraindikace nebo jich mají méně než starší lidé.
 3. Povinná léčba psychoterapií v závislosti na věku pacienta a stupni onemocnění.

Příznaky a příznaky Parkinsonovy choroby u mladých lidí nevylučují možnost nasazení chirurgické léčby dle indikací.

Opatření k výzkumu Parkinsonovy choroby u nás

Na závěr bych rád poznamenal smutný fakt každoročního nárůstu počtu
nemocní mladí lidé, jak o tom hovořil v rozhovoru s doktorem lékařských věd, profesorem Sergejem Illarioshkinem — zástupcem ředitele pro výzkum a vedoucím oddělení výzkumu mozku Vědeckého centra pro neurologii Ruské akademie lékařských věd, prezidentem Národní společnosti pro the Study of Parkinson’s Disease, viceprezident Evropské federace neurologických společností, držitel ceny Vláda Ruské federace.

Zajímavé:
Bolí mě pravé rameno, co dělat, jak to léčit lidovými léky.

Vyšší úředník a odborný neurolog, specialista na neurodegenerativní onemocnění nervového systému, zároveň řekl, že se u nás provádějí určitá opatření ke studiu tohoto závažného nevyléčitelného onemocnění a zlepšení lékařské péče o pacienty.

„V roce 2009 bylo oficiálně zaregistrováno Neziskové partnerství „Národní společnost pro studium Parkinsonovy choroby a pohybových poruch“. Při vytváření společnosti jsme sledovali několik důležitých cílů. Za prvé zlepšení systému péče o pacienty s Parkinsonovou nemocí a poruchami hybnosti. Za druhé, organizace specializovaných úřadů v celém Rusku a navázání interakce s regionálními zdravotnickými úřady. Do třetice koordinace vědecké práce parkinsonologů u nás.
Byla vytvořena webová stránka www.society.parkinsonizm.ru, která obsahuje informace o společnosti, minulých i budoucích událostech a aktivitách, informace o pohybových poruchách, regulační dokumenty a užitečné zdroje.“

Vzhledem k tomu, že zdraví člověka je v jednotě jeho ducha a těla, nelze vyloučit vliv psychologických faktorů na vznik a průběh Parkinsonovy choroby.

Vážení čtenáři, nezoufejte, obraťte se na psychosomatiku a duchovní praktiky!

Příznaky a známky Parkinsonovy choroby u mladých lidí

Parkinsonova choroba je patologie, která postihuje substantia nigra mozku. Vyjadřuje se postupným potlačováním fungování neuronů a zhoršováním fyzických a intelektuálních zdrojů těla. Vyvíjí se extrémně pomalu. Častým doprovodným příznakem je dlouhotrvající deprese.

Do začátku 20. století byla Parkinsonova choroba považována za onemocnění související s věkem, nyní se projevuje u mladých lidí ve věku 30-XNUMX let. Kromě toho existuje mnoho důvodů pro náhlé omlazení nemoci, ale ne vždy je možné ji rozpoznat a zahájit léčbu včas.

Vlastnosti

Zdravé tělo má potřebnou sadu reflexů, kterými reaguje na podněty. Například cukneme, když se nám slunce dostane do očí. Když jsou neurony v mozku poškozeny, reakce se zpomalují, stávají se slabě vyjádřenými, až se tělo úplně zastaví.

Když se parkinsonismus rozvine v mladém věku, probíhají takové procesy pomaleji než u starších lidí a s potřebnou léčbou a podpůrnou péčí se ještě zpomalí.

Člověk může žít více než 10 let, aniž by nemoci podlehl, pokud se bude řídit pokyny lékaře. Adekvátní léčbou lze odstranit všechny viditelné změny a zachovat obvyklou životní úroveň.

Příčiny

Vědci věnují hodně času výzkumu fenoménu rané Parkinsonovy choroby. Díky práci mnoha významných odborníků byly identifikovány hlavní příčiny příznaků Parkinsonovy choroby v mladém věku u žen a mužů:

 • těžká infekce mozku, encefalitida;
 • traumatické poškození mozku;
 • obezita;
 • otrava oxidem uhličitým;
 • genetické rysy;
 • abnormální změny v krevních cévách v mozku;
 • komplikace po závažných onemocněních: nádory mozku, nádory srdce, ateroskleróza;
 • nadměrné užívání antipsychotik – léků určených k léčbě závažných duševních poruch.
Zajímavé:
Jak léčit bolavé kotníky.

Dříve existovala teorie o možném přenosu syndromu dědičností, ale nedávný výzkum genetiků ji vyvrátil.

Statistiky ukazují, že mezi pacienty s Parkinsonovou nemocí není více než 20 % mladých lidí. Je však třeba vzít v úvahu, že ne vždy je při návštěvě lékaře stanovena správná diagnóza.

Vzhledem k tomu, že onemocnění je vzácné a dříve nebylo považováno za charakteristické pro mladé lidi, při řešení stížností na bolest svalů bude mít i zkušený lékař nejprve podezření na artritidu.

Předem nelze předvídat, v jakém věku se Parkinsonova nemoc projevuje.

V naprosté většině případů je Parkinsonův syndrom v mladém věku způsoben negativním vlivem na mozek a je komplikací nějakého patologického procesu.

Další problémy při stanovení diagnózy jsou způsobeny pozdním nástupem příznaků. Zdravé mladé tělo se začíná vzdávat až v posledních fázích, kdy už je na účinnou pomoc pozdě.

Důkaz

Měli byste věnovat pozornost příznakům a příznakům parkinsonismu (Parkinsonovy choroby) u mladých lidí, mužů a žen ve věku 20 a 30 let. První se objeví nepozorovaně a jen velmi zkušený lékař, který se s podobnými případy již setkal, z nich pochopí, co se skutečně děje. A pokročilé, zjevné příznaky se objeví, když se patologie přesune do poslední fáze.

Nejčastěji vše začíná psychickými poruchami. Nemocný člověk postupně upadá do deprese a ztrácí smysl života a pak následují somatické projevy.

Hlavním znakem parkinsonismu u mladých lidí je současné poškození až 80 % neuronů substantia nigra a dalších částí mozku, k čemuž při rozvoji onemocnění ve stáří nedochází. Z toho důvodu se u mladých lidí k fyzickým příznakům Parkinsonovy choroby přidávají i ty psychické, které mate i zkušené odborníky.

Dalším znakem je absence komplexu příznaků. První příznaky Parkinsonovy nemoci v mladém věku u lidí, mužů i žen, se objevují jeden po druhém nebo v malé skupině, což vede k nesprávné diagnóze.

Nejběžnější příznaky Parkinsonovy choroby jsou:

 • Bolestivé svalové křeče, které připomínají artritidu, nejčastěji se vyskytující v rameni nebo chodidle.
 • Třes končetin. Ale díky mládí těla má nízkou, prakticky neznatelnou amplitudu.
 • Nespavost.
 • Chudák chuť k jídlu.
 • Neustálé nutkání močit.
 • Krevní tlakové skoky.
 • Zácpa

 • Ztráta koordinace. Zvláště když je nutné provést složitý manévr. Člověk začne často klopýtat, pohybovat se pomaleji a hrbit se.
 • Porušení gastrointestinálního traktu.
 • Horečka se projevuje různými způsoby. Některým pacientům je neustále horko, jiným je zima.
Zajímavé:
Nemoci dendrobia a jejich léčba.

Sexuální vlastnosti

Ne všechny příznaky Parkinsonovy choroby se v mladém věku u žen projevují komplexně. Mnoho pacientů proto nezíská potřebnou pomoc včas a onemocnění dále postupuje.

Lékaři nejsou schopni sledovat, jak Parkinsonova nemoc u mladých žen začíná. Ale v pozdějších fázích pacienti vykazují rozpoznatelné příznaky:

 • rukopis se stává nečitelným;
 • svalové křeče, často nějaká emoce zamrzne na obličeji, ačkoliv je člověk v tuto chvíli zcela klidný;
 • třes se zvyšuje;
 • řeč je narušena;
 • objevují se záchvaty strnulosti;
 • objevují se známky klinické deprese, vyjádřené neustálými pesimistickými představami a celkovým depresivním stavem.

Léčba

Léčba mladých lidí s rozvíjející se Parkinsonovou chorobou je náročná, ale obohacující. Pokud byl vývoj onemocnění zaznamenán v raných stádiích, pak při pravidelné léčbě a dodržování všech rad lékaře žije člověk normálním životem, je schopen pracovat a existovat ve společnosti.

V pozdějších fázích nastávají určitá omezení. Ale i když je situace zanedbána, je možné zastavit vývoj. Dodržováním doporučení lékařů, užíváním kombinací léků a vytvářením příjemné atmosféry kolem pacienta.

Seznam použité literatury

 1. Nodel M.R. Optimální načasování zahájení léčby levodopou. Journal of Neurology and Psychiatry pojmenovaný po S.S. Korsakov. 2010; 110 (1): 67-71.
 2. Neurologie. Národní vedení / I. Gusev [atd.]. — M.: GEOTAR-Media, 2009. — 2116 s.
 3. Jsou muži více ohroženi Parkinsonovou nemocí než ženy? / Wooten GF, Currie LJ, Bovbjerg VE a kol. // J. Neurol. Psychiatrie. — 2004. — V. 75, č. 4. — S. 637-639.
 4. Parkinsonova nemoc: přehled nemotorických příznaků / Rana AQ, Ahmed US, Chaudry ZM, Vasan S. // Expert Rev. Neurother. — 2015. — V. 15, č. 5. — S. 549-562.

Byl tento článek užitečný?

Můžete se přihlásit k odběru našeho newsletteru a dozvědět se spoustu zajímavých věcí o léčbě nemoci, vědeckých úspěších a inovativních řešeních:

Jak lze tento článek vylepšit?

Užitečné odkazy

Články a zprávy

Nadpisy

Tagy

O nás

Materiály zveřejněné na této stránce mají informační charakter a jsou určeny pro vzdělávací účely. Návštěvníci stránek by je neměli používat jako lékařskou radu. Stanovení diagnózy a volba léčebné metody zůstává výhradní výsadou Vašeho ošetřujícího lékaře! Medroz LLC nenese odpovědnost za možné negativní důsledky vyplývající z použití informací zveřejněných na webu newneuro.ru Přihlaste se ke konzultaci

Informace na webu slouží pouze pro informační účely. Veškeré materiály a ceny uvedené na stránkách nejsou veřejnou nabídkou definovanou ustanovením čl. 437 Občanský zákoník Ruské federace. Pro přesné informace kontaktujte prosím personál kliniky nebo navštivte naši kliniku.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Кнопка «Наверх»