Tělesnávýchova

Jak probíhají hodiny tělesné výchovy v mateřských školách v různých zemích.

2551

Jak probíhají hodiny tělesné výchovy v mateřských školách v různých zemích

Fyzický rozvoj a zdraví dětí jsou prioritami vzdělávacího systému různých zemí. Mateřské školy po celém světě nabízejí speciální hodiny tělesné výchovy, které pomáhají dětem aktivně se pohybovat, rozvíjet koordinaci a udržovat své tělo ve skvělé kondici.

Ve Spojených státech amerických Hodiny tělesné výchovy v mateřských školách jsou zaměřeny na herní prvky a různorodé aktivity, které přispívají k rozvoji pohybových dovedností u dětí. Děti se učí sportovat, tančit a provádět cvičení na rozvoj motoriky.

V Japonsku Třídy tělesné výchovy v mateřských školách mají také své vlastní zvláštnosti — je obvyklé provádět ranní cvičení, udržovat tradice a kulturu péče o zdraví. Děti se učí udržovat správné držení těla, provádět dechová cvičení a lehká cvičení.

Vlastnosti hodin tělesné výchovy v mateřských školách po celém světě

Vlastnosti hodin tělesné výchovy v mateřských školách po celém světě

Hodiny tělesné výchovy v mateřských školách v různých zemích mohou mít své vlastní jedinečné vlastnosti. Například v Japonsku je velká pozornost věnována rozvoji koordinace pohybů a tělesných cvičení, včetně prvků tradičního japonského bojového umění.

Zajímavé:
Jak tělesná výchova ovlivňuje tělo.

United States

United States

Ve Spojených státech jsou v hodinách tělesné výchovy v mateřských školách často hravé prvky a soutěže, což dětem pomáhá rozvíjet týmového ducha a sportovní dovednosti.

Německo

V Německu je kladen důraz na výuku správného pohybu a zdravého životního stylu. Děti se již od mládí učí základům fitness a zdravé výživy.

Anglie: hravý přístup a individuální přístup k dětem

Anglie: hravý přístup a individuální přístup k dětem

V mateřských školách v Anglii je zvláštní pozornost věnována hravému přístupu k hodinám tělesné výchovy. Děti se hrou učí hýbat a rozvíjejí své schopnosti, díky čemuž jsou činnosti zábavnější a efektivnější.

V Anglii se navíc v hodinách tělesné výchovy praktikuje individuální přístup k dětem. Učitelé berou v úvahu vlastnosti každého dítěte a zaměřují se na jeho schopnosti a zájmy, aby hodiny byly pro každého žáka co nejužitečnější a nejpříjemnější.

Francie: důraz na gymnastiku a tanec

Francie: důraz na gymnastiku a tanec

Japonsko: důležitost zapojení rodičů a zaměření na posturální vývoj

Japonsko: důležitost zapojení rodičů a zaměření na posturální vývoj

V Japonsku se v hodinách tělesné výchovy v mateřských školách věnují zejména upevňování držení těla dětí. Rodiče se do tohoto procesu aktivně zapojují podporou cvičení doma a každodenním připomínáním správného držení těla. Může za to japonský kulturní způsob, kde je péče o tělo a zdraví považována za důležitý aspekt výchovy.

Učitelky věnují zvláštní pozornost držení těla dětí, držení těla hodnotí a v případě potřeby korigují. Speciální cvičení a hry jsou zaměřeny na rozvoj správného držení těla a posílení zad. To vše pomáhá dětem udržet zdravé držení těla po celý život a vyhnout se případným problémům se zády.

Německo: Outdoorové aktivity a sportovní akce

V německých školkách je věnována zvláštní pozornost tělesnému rozvoji dětí. Hodiny tělesné výchovy se často konají venku, kde se děti účastní různých aktivních her a činností.

Děti se učí hrát fotbal, běhat, skákat přes překážky, účastní se štafetových závodů a dalších sportovních akcí. Rozvíjejí tak nejen své fyzické schopnosti, ale učí se také soutěžit, týmové práci a získávají dovednosti sebekázně.

Zajímavé:
Jak napsat analýzu lekce o federálních státních vzdělávacích standardech v tělesné výchově.

Mateřské školy v Německu pořádají také sportovní akce a soutěže mezi mateřskými školami. To pomáhá dětem zažít radost z výher, naučit se elegantně prohrávat a rozvíjet sportovního ducha.

Otázky a odpovědi:

Jaké rozdíly existují ve vedení hodin tělesné výchovy v mateřských školách v různých zemích?

V různých zemích mohou mít hodiny tělesné výchovy různý formát a přístup k předávání. Například v Japonsku může být kladen důraz na cvičení pro rozvoj flexibility a koordinace, zatímco ve Spojených státech může být kladen důraz na týmové sporty.

Na jakých principech stojí výuka tělesné výchovy v mateřských školách?

Hlavními zásadami výuky tělesné výchovy v mateřských školách je zpravidla rozvoj pohybových, zdravotních a sociálních dovedností dětí. Mateřské školy se snaží poskytovat bezpečné a podpůrné prostředí pro pohybovou aktivitu.

Jak tělovýchovné aktivity ovlivňují vývoj dětí v mateřských školách?

Hodiny tělesné výchovy v mateřských školách přispívají k rozvoji motoriky, koordinace pohybů, posilování svalů, zvyšování vytrvalosti a celkového tělesného rozvoje. Fyzická aktivita navíc pomáhá zlepšit paměť a koncentraci.

Jaké typy hodin tělesné výchovy jsou nejoblíbenější v mateřských školách po celém světě?

Mateřské školy po celém světě nabízejí různé lekce tělesné výchovy, včetně hry, sportu, tance, jógy a dokonce i plavání. Oblíbené typy lekcí závisí na kulturním zázemí a preferencích rodičů.

Video:

Nejen ženské povolání: Alexey Korotkov z Tambova vyučuje tělesnou výchovu v mateřské škole

Tělesná výchova «Šťastné dětství» www.schdet.ru

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Кнопка «Наверх»