skvělý

Pokud je žebro zlomené, co dělat pro léčbu.

Pokud je žebro zlomené, co dělat

Porušení anatomické integrity muskuloskeletálního systému je poměrně časté. Zlomenina žeber je nejčastějším poraněním hrudního rámu.

Mechanismus zlomeniny

Hlavní vlastnosti kostní tkáně: pevnost a elasticita. Hlavní příčinou zlomenin žeber je traumatický účinek na kostní struktury hrudní oblasti, který překračuje pevnostní charakteristiky kosti a vede k porušení celistvosti žebra. Ohroženi jsou lidé ve vyšší věkové skupině, je to způsobeno poklesem elasticity kostní tkáně. Časté jsou zlomeniny žeber 4–6. Méně častá je zlomenina 7. žebra a ještě méně častá jsou poranění 8.–12. žebra. Někdy dochází k prasknutí — jedná se o částečné porušení celistvosti kosti. V budoucnu se trhlina může rozvinout v úplný zlom.

Podle statistik tvoří zlomeniny žeber asi 14 % z celkového počtu poranění kostí. Nejčastěji dochází ke zlomeninám na bočních plochách kostního rámu horní části těla. Poškození může být vícenásobné (několik žeber) nebo jednoduché (jedno nebo dvě žebra). K posunu fragmentů zpravidla dochází u několika zlomenin. Ostré hrany fragmentů mohou přispívat k traumatizaci nitrohrudní fascie, viscerální membrány, plic a také interkostálního neurovaskulárního svazku. Když je jedno žebro poškozeno, k posunu dochází extrémně zřídka.

Hlavní nebezpečí zlomenin kostního rámu je spojeno s možným poškozením regionálních orgánů, dýchacími potížemi a výskytem nebezpečných sekundárních komplikací. Úrazy bez komplikací jsou zaznamenány ve 35 % případů. Zbývajících 65 % je považováno za těžké zlomeniny, které jsou doprovázeny traumatickými poraněními plic, pleurální dutiny a orgánů kardiovaskulárního systému.

Příznaky a diagnóza

V důsledku mechanického nárazu na hrudní oblast může dojít k prasknutí, modřině nebo zlomenině žeber. Modřina je považována za méně nebezpečnou. Zlomeniny a fisury jsou doprovázeny bolestí v hrudní oblasti, která má tendenci se zesilovat s následujícími akcemi:

 • plnění plic vzduchem;
 • provádění motorických úkonů;
 • reprodukci řeči.

Bolest ustupuje, když je člověk v sedě a v klidu. Vizuálně můžete pozorovat, jak hrudní oblast v oblasti poranění zaostává během nádechů a výdechů. Také příznaky poškození jsou netypická pohyblivost. Fyzikální vyšetření zlomeného žebra odhalí oblast ostré bolesti.

Boční a přední poranění jsou častější než jiná a jsou doprovázena následujícími příznaky:

 • přerušované dýchání;
 • rychlý puls;
 • bolest v hrudní oblasti;
 • modřiny;
 • specifické zvuky podobné křupání kostí;
 • abnormální odstín kůže, převážně namodralý;
Zajímavé:
Mast na ošetření svalů na paži.

Ve stacionárním stavu bolest ustupuje.

Komplexní zlomeniny jsou doprovázeny sekundárními komplikacemi: intrapleurální krvácení (hemotorax) a hromadění plynu v pleurální dutině (pneumotorax). Tyto komplikace vznikají téměř okamžitě po úrazu a mají i dosti výrazné projevy.

Co dělat v případě zlomeniny žeber? Kontaktujte odborníka, který určí povahu poškození. Diagnostická opatření jsou spíše nespecifická. Diagnostika spočívá v provádění hardwarových testů. Běžné metody diagnostiky muskuloskeletálních poranění jsou:

 1. X-ray.
 2. Fluoroskopie.
 3. Ultrazvuková diagnostika pleurální dutiny
 4. Pleurální punkce.

Na snímcích je pouze zlomenina a prasklina, nikoli však modřina. Na základě diagnózy odborník vyvodí závěr o povaze zranění a předepíše léčbu.

Opatření první pomoci

Co dělat, když je žebro zlomené a jak se zachovat? Každý člověk potřebuje znát odpovědi na tuto otázku.

Pokud dojde k zarudnutí, modřinám a bolesti při dýchání v oblasti hrudního rámu, lze předpokládat, že došlo k silné modřině nebo zlomenému žebru. Pohmožděná žebra nepředstavují vážné nebezpečí, a proto nevyžadují okamžitou lékařskou pomoc. Pravidla pro poskytování neodkladných lékařských opatření v případě uzavřeného poranění:

 1. Opatrně zafixujte postiženého v polosedě, usnadníte tak dýchání. Manipulace musí být prováděny co nejpečlivěji, aby nedošlo ke zvýšení bolesti.
 2. Osvoboďte osobu ze svrchního oděvu a prohlédněte si potenciální místo zlomeniny.
 3. Je nutné přiložit těsný obvaz, který zabrání posunutí a fixuje úlomky kostí. Jako materiál pro obvaz jsou vhodné obvazy nebo jiné vhodné prostředky po ruce.
 4. Zavolejte sanitku.
 5. Do příjezdu zdravotnické záchranné služby nepodávejte postiženému žádné léky. Léky mohou zmírnit příznaky.

Pokud při zevním vyšetření dochází ke krvácení nebo jsou viditelné dokonce úlomky kostí, jedná se o otevřenou zlomeninu. V této situaci je lepší jednat rychle:

 1. Aby nedošlo ke ztrátě krve, je nutné otevřenou ránu co nejvíce zmáčknout dlaní.
 2. Zajistěte postiženého v polosedě, nakloněný směrem ke zranění.
 3. Přiložte tlakový obvaz k zastavení krvácení. Aplikujte ze zdravé strany na zlomeninu. Aplikujte bez tlaku nebo poklesu.
 4. Znehybněte oběť.
 5. Ke snížení bolesti je povoleno použít analgetikum.
 6. Zavolejte sanitku.

Mnoho lidí se ptá: jak léčit zlomeniny žeber? Program ošetření je sestaven s přihlédnutím k závažnosti a povaze poškození.

Ústavní léčba

Co dělat, když si zlomíte žebro a na kterého lékaře se obrátit? Traumatologové ošetřují zranění. V případě mnohočetných a komplikovaných zlomenin může být vyžadováno ošetření v nemocnici. Pokud je například pozorováno 10 zlomenin žeber, léčba se provádí pouze v nemocnici. Dlouhodobá léčba zlomeniny žeber může být nezbytná, pokud jsou diagnostikovány komplikace, stejně jako pokud existují vážné potíže s dýcháním. Pacientům je zpravidla předepsáno nošení lékařské žeberní ortézy. Speciální obvaz je k dispozici v několika typech: tvrdý, středně tvrdý a měkký. Díky těmto typům vhodně zvolený obvaz fixuje zlomená žebra. U komplikovaných zlomenin je nutný obvaz

.

Procedury prováděné v nemocnici:

 • vagosympatická blokáda – používá se při léčbě pleuropulmonálního šoku;
 • úleva od bolesti
 • rehabilitace;
 • punkce pleurální dutiny — relevantní, když se krev hromadí mezi vrstvami serózní membrány;
 • drenáž pleurální dutiny — instalace drenáže, která usnadňuje odstranění patologického obsahu.

U komplexních zlomenin žeber závisí délka léčby na závažnosti komplikací a celkovém blahu pacienta.

Domácí ošetření

Jak léčit zlomená žebra doma a je to možné? Nejčastější otázka mezi lidmi. Mnoho pacientů, kteří nevědí, jak léčit zlomeninu žeber, předpokládá, že je to nemožné. Léčba doma je však možná.

Fixace poškození je zpravidla vyžadována pouze u vážných zlomenin. Pokud je registrováno nekomplikované poranění kosti, lékař předepíše ambulantní léčbu. K léčbě zlomeniny žeber doma odborník vypracuje léčebný program, který zahrnuje:

 • režim léků;
 • jistý klid na lůžku;
 • denní terapeutická cvičení;
 • dieta.
Zajímavé:
Gymnastika pro léčbu kloubů.

Je povinné užívat léky. Specialista může také doporučit nošení obvazu, který podporuje rychlou fúzi kostní tkáně. Obvaz musí být správně vybrán a těsně přiléhat k tělu, čímž se vytvoří fixační efekt. Tato opatření přispívají k anatomicky správnému porovnání úlomků, adekvátnímu srůstu kostí a obnově životních funkcí.

Vlastnosti odpočinku na lůžku a spánku

První dny je nutné tlumit bolest pomocí volně prodejných léků proti bolesti a také si správně zorganizovat klid na lůžku. Jak spát se zlomeninou a jak správně ležet? Odpověď na tyto otázky přímo závisí na oblasti lokalizace poškození kostí:

 • při diagnostice poranění žebra přední stěny hrudní oblasti musíte spát a ležet na zádech;
 • při diagnostice zlomenin žeber na zadní straně hrudníku musíte spát a ležet na straně opačné k poranění.

V případě poškození se doporučuje položit na tvrdý povrch. Kostní tkáň musí být stimulována, aby se hojila co nejrychleji. Proto byste neměli zneužívat odpočinek na lůžku. Mobilita je dobrým stimulantem pro zotavení.

Fyzikální terapie

Základem pro rychlou fúzi žeber je provádění terapeutických cvičení. S cvičením je vhodnější začít, když bolest při pohybu ustane. Cvičení je nutné provádět denně.

Doporučený soubor cviků, které lze provádět doma:

 1. Zaujměte pozici vsedě na židli. Zvedněte ruce nad hlavu a vydržte v této poloze 1-3 sekundy. Poté pomalu spusťte ruce dolů. Proveďte pět opakování.
 2. Výchozí pozice – sedí na židli. Zvedněte ramena a vydržte v pozici po dobu 5 sekund. Poté pomalu spusťte ramena dolů. Proveďte pět opakování.
 3. Cvičení je nutné provádět ve stoje. Zvedněte ruce nahoru, pomalu se natáhněte nahoru. Proveďte 3-4krát.

Počet opakování je nutné postupně zvyšovat až 10krát. V budoucnu můžete zvýšit počet přístupů a zvýšit jej na 4–5. Je také nutné provádět cvičení zaměřená na nácvik dýchání. Dechová cvičení zabraňují možnému hladovění kyslíkem a působí blahodárně na celé tělo.

Sada cviků:

 1. Zaujměte pohodlnou polohu. Zhluboka se kontrolovaně nadechněte. Zadržte dech na 5 sekund. Pomalu vydechněte.
 2. Výchozí pozice: sezení. Položte ruce na kolena. Nadechujte a vydechujte rovnoměrně po dobu 10-15 minut.

V závislosti na závažnosti poranění je nutné zvolit komplex fyzikální terapie a dechových cvičení.

Jídlo

Pro co nejrychlejší uzdravení kostí musíte dodržovat správnou výživu a také dodržovat pitný režim. Denní strava by měla být vyvážená.

Doporučuje se použití následujících produktů:

 1. Tvarohový sýr.
 2. Zlato.
 3. Rybí olej.
 4. Maso z mořských a říčních ryb.
 5. Vývary.
 6. Plody.
 7. Zelenina.
 8. Houby.
 9. Бобовые.
 10. Kuřecí maso.
 11. Želé nádobí.
 12. Zakysanou smetanou.

Následující produkty by měly být vyloučeny:

Existují také lidové recepty, které lze snadno připravit doma. Nálevy a odvary z léčivých bylin se používají vnitřně a jako obklady.

Nejběžnější recepty:

 1. 12 gramů zlatobýlu zalijeme 350 ml vroucí vody. Nechte 3 hodiny. Hotový nálev se používá jako obklad. Navlhčete gázový polštářek a přiložte na poraněné místo. Poté přiložte teplý obvaz. Délka — 40 minut.
 2. 15 gramů skřivana zalijeme 250 ml vody a přivedeme k varu. Užívejte 2 polévkové lžíce perorálně před jídlem.
 3. 12 gramů kůry z granátového jablka. Kůra z granátového jablka se nalije 300 ml vroucí vody. Nechte působit alespoň dvě hodiny. Používá se jako obklad. Doba trvání – 30 minut.

Léčba zlomenin žeber doma je docela možná. Když jsou provedena všechna terapeutická opatření, zotavení těla je 1-1,5 měsíce.

Zajímavé:
Léčba paraovariální cysty levého vaječníku.

Rehabilitační období

Rehabilitace po zlomenině žebra je charakterizována jako velmi důležitá součást na cestě k úplnému zotavení těla. Obecně platí, že většina poranění žeber má tendenci se rychle hojit. Návrat ke každodenním aktivitám, s výjimkou namáhavé fyzické aktivity, je možný do 4 týdnů po úrazu. Návrat do sportovního života bez omezení je možný po 2-2,5 měsících, ale pouze po konzultaci s lékařem.

Zlomeniny žeber, symptomy a léčba jsou důležitými úkoly v traumatologii. Toto zranění s sebou nese riziko vážných komplikací. Pokud je poskytnuta neodkladná péče, včasná diagnóza a adekvátní terapie, mají poranění žeber pozitivní prognózu.

Co dělat, když je žebro zlomené: příznaky, prevence a léčba

Pokud je žebro zlomené, co byste měli dělat? Ne každý zná odpověď na tuto otázku. Bohužel toto onemocnění postihuje především starší lidi. Protože jejich hrudní tkáně ztrácejí pružnost.

Zlomeniny žeber jsou nejčastějším typem poranění. Představuje porušení integrity chrupavky nebo kosti.

Lidé, kteří říkají: „Mám zlomené žebro. Co by se mělo v této situaci dělat?“, musíte naléhavě kontaktovat odborníka. Toto zranění je nebezpečné, protože existuje vysoká pravděpodobnost poškození vnitřních orgánů. To vede nejen k vážným následkům, ale také ke smrti.

Jaké jsou příčiny zranění

Aby bylo možné přesně odpovědět na otázku „Pokud je žebro zlomené, co dělat?“, je nutné zjistit příčinu onemocnění.

Takže faktory, které mohou způsobit zlomeninu, jsou:

 • zranění utrpěná při sportu;
 • rána do hrudníku;
 • pád z vysokého místa;
 • komprese hrudníku;
 • pád hrudníkem na tvrdý předmět.

Existují také patologické formy poškození. Vznikají v důsledku negativních účinků onemocnění, jako je revmatoidní artritida, nádory, osteomyelitida, osteoporóza. Posledně jmenované onemocnění je charakterizováno tím, že způsobuje křehkost kostí. Během této nemoci jsou velmi zranitelní.

Jaké jsou příznaky zlomeniny žeber?

Mezi hlavní příznaky zranění tedy patří:

 • bledost pokožky;
 • mělké dýchání, při kterém dochází k nesouladu dechového rytmu v postižené oblasti;
 • modřiny a otoky tkáně v místě poranění;
 • bolest v poraněné oblasti, nepohodlí se zvyšuje při nádechu a výdechu, při pokusu o něco udělat, stejně jako při kašli; Je třeba poznamenat, že bolest ustupuje v sedě a v klidu;
 • křupání kostí, které je slyšet v době zlomeniny (tento příznak je typický pro poranění s několika úlomky).

Známky komplikovaných zlomenin

K dříve uvedeným příznakům se přidávají další příznaky. Když tedy pacient kašle, může se z dýchacích cest uvolňovat krev. Jedním z příznaků je také podkožní emfyzém. Vyskytuje se v důsledku pronikání vzduchu z poškozených plic pod kůži.

V tomto případě je nutná hospitalizace pacienta.

Jak poskytnout první pomoc?

Co dělat, když je zlomené žebro? S tímto zraněním byste se neměli léčit sami. Musíte kontaktovat odborníka.

Co dělat se zlomeným žebrem před návštěvou pohotovosti? Musí být poskytnuta první pomoc.

Nejprve se na postiženou oblast aplikuje led. Poté by měli být přítomní požádáni, aby otevřeli okna. Díky této akci se do místnosti dostane čerstvý vzduch. Co dělat po zákroku, když je žebro zlomené a bolestivé? Osoba se zraněním bude muset dostat léky proti bolesti, které neovlivňují dýchání. Patří sem léky jako Analgin a Paracetamol.

Dále se na hrudník aplikuje těsný obvaz. To lze provést pomocí jakékoli jiné tkaniny. Zavazuje se, když se zraněný zhluboka nadechne.

Můžete také pomoci osobě posadit se. Jak bylo uvedeno výše, nepohodlí v této poloze ustupuje.

Zajímavé:
Jak funguje anestezie při ošetření zubů?

Dále, pokud je zlomené žebro, co byste měli dělat? Popsaná nápověda neznamená, že se můžete v klidu věnovat svému podnikání. Je nutné zavolat sanitku. Protože oběť může pociťovat dušnost, která vede k akutnímu respiračnímu selhání nebo zástavě dechu.

Pamatujte také: při otevřené zlomenině, tedy když kost vyčnívá, se člověk nemůže vůbec hýbat.

Diagnóza zranění

Aby bylo možné provést přesnou diagnózu, odborník vyšetřuje pacienta a palpuje, studuje stížnosti a anamnézu. Poté musí oběť podstoupit vyšetření, jako je rentgen a tomografie. K určení závažnosti stavu pacienta se odebere pleurální punkce.

Zkušený traumatolog dokáže určit přítomnost zlomeniny podle Payrových příznaků, axiálních zátěží a přerušované inspirace.

Co dělat, když si zlomíte žebro? jak léčit?

Terapie tohoto poranění je prováděna komplexně. U nekomplikovaných zlomenin jsou předepsány léky proti bolesti a prostředky pro imobilizaci a odstranění sputa. Hrudník je také zajištěn elastickým obvazem.

V nemocnici se v projekci zlomeniny podávají injekce etylalkoholu s prokainem. V případě respiračního selhání jsou předepsány inhalace kyslíku.

U komplikací, jako je pneumotorax a hemotorax, je předepsána punkce pleurální oblasti. Je potřeba k odvodu vzduchu a krve. Provádí se v narkóze.

Pokud má výsledné onemocnění následek, jako je zápal plic, jsou předepsána antibiotika.

Operace zlomenin žeber jsou předepsány pro těžké pohmoždění plic, pneumotorax, poškození břišních orgánů, významné posunutí fragmentů kostí a krvácení.

Speciální gymnastika je předepsána specialistou po 7 dnech. Musí být provedeno pro plicní ventilaci. Fyzioterapeutické postupy jsou také považovány za užitečné u tohoto poranění.

Aby se eliminovalo riziko městnání plic, při jednostranném poškození může lékař doporučit přikládání hořčičných náplastí. Tento postup by měl být proveden na zdravé straně.

Co jiného byste měli dělat, když máte zlomené žebro nebo prasklinu? Při zranění je nutné dodržovat správnou výživu. Měl by být bohatý na vápník a bílkoviny a také na vitamíny. To je nezbytné pro rychlejší hojení kostí. V jídelníčku pacienta by měly být potraviny jako tvaroh, mléko, šípky, sýr, lískové ořechy, zelená zelenina a ryby.

Postel na spaní by měla být rovná a hlavová část by měla být zvednutá.

Zlomenina žeber se u dětí hojí asi tři týdny au dospělých asi měsíc. U starších pacientů a těch, kteří mají oslabený organismus, toto období trvá asi dva měsíce.

Bolest přetrvává a může se projevit do šesti měsíců. Fyzická zátěž by se měla přidávat postupně. Tři měsíce po úrazu můžete sportovat.

Metody tradiční medicíny pro zlomeniny žeber

Jsou doplňkem k hlavní léčbě a přispívají k rychlejší rekonvalescenci. Před jejich použitím byste se měli poradit se svým lékařem.

A pokud je situace taková, že jsou zlomená žebra, co byste měli dělat doma? Můžete použít některé metody tradiční medicíny.

K fúzi kostí dochází lépe, pokud jíte vařenou cibuli. Jeho množství za den je navíc neomezené.

Syrové brambory pomohou zmírnit bolest ze zranění. K tomu musí být aplikován na místo poranění. Můžete také potřít tea tree nebo jedlovým olejem.

Navíc hodně pomáhá šípkový odvar. Budete potřebovat lžíci ovoce a půl litru vroucí vody. Musíte trvat celou noc v termosce. A poté konzumujte v malých porcích během dne.

K potírání místa zlomeniny lze použít speciální infuzi. K jeho přípravě budete potřebovat květy šeříku, pampelišky a podbělu a kořen lopuchu. Jsou umístěny v jednolitrové nádobě a naplněny vodkou. Produkt by měl být vyluhován po dobu jednoho týdne. Poté lze použít.

Prevence zlomenin

Pokud budete dodržovat některá doporučení, můžete se vyhnout zranění.

Zajímavé:
Chirurgická léčba CHF.

Při sportování byste proto neměli používat ochranné pomůcky. A nemusíte se příliš fyzicky namáhat.

Při provádění sportovních cvičení nezapomínejte dodržovat pravidla.

Dieta by měla obsahovat potraviny bohaté na vápník a bílkoviny. Kromě toho byste se měli vyvarovat konzumace nezdravého jídla a alkoholu.

Když se objeví první známky zlomeniny žeber, nezapomeňte kontaktovat traumatologa. Je to on, kdo bude schopen vyvrátit nebo potvrdit diagnózu a poté předepsat správnou léčbu. Pamatujte, že v tomto případě byste neměli samoléčbu. Protože jsou možné velmi vážné komplikace. Nevystavujte proto své tělo nebezpečí.

Léčba zlomeného žebra doma

Zlomenina žeber je nejčastějším poraněním hrudníku, ke kterému dochází v důsledku nehody, silného úderu, stlačení nebo pádu. Existují jednotlivá a vícečetná poranění kostí. Hlavní příznaky zlomeniny žeber: silná bolest, zhoršená kašlem, potíže s dýcháním, bolest v oblasti poranění, kostní krepitus. Co dělat, když dojde ke zlomenině žebra, vám řekneme v tomto článku.

Podle statistik vzniká 16 % zlomenin v důsledku poškození žeber.

DŮLEŽITÉ! Při složité zlomenině je možné nejen poškození kostí, ale i vnitřních orgánů, což může vést k pleuropulmonálnímu šoku a závažným život ohrožujícím komplikacím.

Příznaky zlomeniny žebra u dítěte, co dělat

Děti jsou poměrně často náchylné k různým zlomeninám, včetně zlomenin žeber. Pokud je žebro zlomené u dětí, má následující příznaky:

 • stížnost na bolest v oblasti hrudníku během nádechu nebo výdechu;
 • dítě může odmítnout pohyb, protože mu to způsobuje bolest;
 • zakrývá bolavé místo;
 • dýchá mělce.

Pokud zaznamenáte takové příznaky chování u dítěte, pravděpodobně má zlomená žebra. Pečlivě a pečlivě prozkoumejte jeho tělo, v pohmožděném místě můžete najít hematom. Zajistěte dítěti úplný odpočinek a určitě jděte do nejbližší nemocnice.

První pomoc při zlomenině žebra

Postiženému se pomůže do pohodlné polohy těla a na pohmožděnou oblast se přiloží tlakový obvaz. Pokud není obvaz, použijte ručník nebo jakýkoli kus látky.

DŮLEŽITÉ! V některých případech může fixace hrudníku vést k vážným problémům s dýcháním, což vede ke stagnaci sputa a zápalu plic.

Pokud má člověk otevřenou zlomeninu, je znehybněn a je přivolána záchranka.

Zlomenina 6-7 žeber

Stojí za to věnovat větší pozornost zvažování zlomeniny 6.-7. žebra, protože nejčastěji člověk dostane zlomeninu prvních šesti žeber a to je docela snadné identifikovat. Rozdíl je ve zlomenině 7. žebra, protože příznaky jsou vyjádřeny následovně: rychlé dýchání, puls až 90 tepů za minutu, bolestivé pocity při palpaci. Může se objevit i hematom z modřiny a při vyšetření se může projevit tvorba trhliny nebo zlomeniny. Pacient si většinou stěžuje na celkovou slabost, malátnost a bolesti na pravé nebo levé straně.

Po poskytnutí první pomoci musíte okamžitě jít do zdravotnického zařízení, podstoupit vyšetření a zahájit léčbu zlomených žeber.

Podívejte se na video, jak ošetřit zlomeninu žebra a urychlit hojení.

terapie

Pokud máte podezření na zlomeninu žebra, oběť by měla kontaktovat lékařské středisko, aby zjistila složitost onemocnění a poskytla pomoc. Pro přesnou diagnózu specialisté provádějí rentgenové snímky bolavého místa.

Důležité! Pokud máte zlomená žebra, může léčbu předepsat pouze lékař! Nepodávejte samoléčbu!

Jak se léčí zlomenina žebra? Zlomenina jednoho nebo dvou žeber může být ošetřena doma, mnohočetná poranění jsou indikací k nouzové hospitalizaci. Také byste neměli ignorovat skutečnost, pokud máte zlomená žebra a cítíte silnou bolest. Co dělat v tomto případě? Může být nutná hospitalizace.

Po vyšetření traumatolog provádí alkohol-prokainovou blokádu ke zmírnění bolesti a předepisuje následující léčbu:

 • užívání analgetik;
 • expektorans;
 • speciální gymnastika pro zlepšení ventilace plic;
 • obvaz na zlomeniny žeber;
 • postupy, které snižují pravděpodobnost přetížení: baňkování nebo hořčičné náplasti na zdravé oblasti.
Zajímavé:
Pupínky na bradě po porodu, příčiny a léčba.

DŮLEŽITÉ! Doba rekonvalescence je minimálně 4 týdny.

Zlomenina žeber — léčba doma

Mnoho lidí, kteří se ocitnou v takové situaci, neví, co dělat, a snaží se úplně přejít na odpočinek na lůžku. To není úplně správné. K rychlejšímu uzdravení žebra se pacient potřebuje hodně pohybovat, chodit na čerstvý vzduch, dělat terapeutická cvičení a dodržovat určitou dietu.

Jídlo

Ve stravě by měly převažovat potraviny bohaté na bílkoviny a vápník: tvaroh, želé, aspik, chaluha. Nabídka musí být pestrá s čerstvým ovocem a bobulemi: rybíz, květák, citrony, olivy, tomel. Měli byste také pít vitamínové čaje z řebříčku, plicníku a kopřivy.

DŮLEŽITÉ! Před použitím léčivých bylinných nápojů si přečtěte kontraindikace.

Pro rychlé uzdravení kostí se doporučuje jíst sušené a mleté ​​vaječné skořápky nebo šlachu hovězí kýty. Užívejte 1 lžičku/den na lačný žaludek po dobu 20 minut. před jídlem.

Vařená cibule je považována za jeden z nejlepších receptů na uzdravení žeber. Příprava léku je velmi jednoduchá: cibuli spařte v malém množství vody a jezte 2-3 kusy denně. Můžete to jíst nejen během rehabilitačního období, ale také pro preventivní účely. Indičtí jogíni používají tento lék po stovky let k posílení kostí.

Terapeutická cvičení a dechová cvičení jsou povinnými součástmi komplexní léčby zlomeniny žeber. Tělesná výchova se provádí od prvního dne zranění za předpokladu, že syndrom bolesti zmizí. Dechová cvičení pomohou vyhnout se přetížení plic a cvičení obnoví motorickou funkci horní části hrudníku.

DŮLEŽITÉ! Léčebný tělocvik je zakázán v případech přetrvávajících bolestí, výrazných krevních ztrát nebo rizika krvácení.

Sada cvičení

 1. Výchozí pozice (dále jen IP) je sed. Hluboké dýchání, zadržené na 2 sekundy. Opakujte 10krát.
 2. I. p — sezení. Zvedněte ruce nad hlavu. Opakujte 5x. Při zvedání můžete měnit polohu rukou.
 3. I. p — sezení. Zvednutí ramen. Na vzestupu vydržte 5 sekund, spusťte do a. P.
 4. I. p. — stojící, ruku v ruce. Zvedněte ruce k ramenům. Udělejte to 5krát.
 5. I. p — stát nebo sedět. Protáhněte se co nejdále bez pocitu bolesti.
 6. I. p — stojící. Chůze na místě po dobu až 1 hodiny.
 7. I. p — sezení. Hrudní klidné dýchání až 30 minut.

Komplex může být doplněn nebo upraven v závislosti na závažnosti onemocnění.

Tradiční medicína

Netradiční a lidové prostředky pomohou tělu rychleji se vyrovnat s nemocí a budou mít významný vliv při rekonvalescenci. Nálevy a odvary se užívají vnitřně, ale i zevně ve formě obkladů. K tomu je tkanina navlhčena v připraveném vývaru a umístěna na hrudník, pokryta kusem polyethylenu nahoře, aby se vytvořil skleníkový efekt a zajištěna pevným obvazem.

Jak léčit zlomeninu tinkturami a odvary

 1. Lžíci mleté ​​kůry z granátového jablka zalijte vroucí vodou a na mírném ohni vařte asi 30 minut. Do vzniklého vývaru přidejte převařenou vodu na původní objem. Používá se jako obklad.
 2. 1 lžička Bylinky nalijte sklenici vroucí vody na bylinky, přiveďte k varu a vezměte 2 polévkové lžíce. l./den před jídlem.
 3. Čerstvé květy chrpy nadrobno (spolu s listy) a smíchejte se šťávou z trnky. Vezměte 2 polévkové lžíce. l. na prázdný žaludek. Kurz — 8 dní.
 4. 1 polévková lžíce. l. Bylinky zlatého prutu nasypte do termonádoby a zalijte sklenicí vroucí vody. Nechte působit 2 hodiny. Používá se ve formě obkladů.
 5. Smíchejte pampelišku, podběl, šeřík, kořenové květy lopuchu ve stejném poměru, nalijte ¾ do láhve, naplňte alkoholem nebo vodkou až po hrdlo. Vyluhujte na tmavém místě. Používá se ve formě pleťových vod. Má dobrý účinek na stařecké zlomeniny.
Zajímavé:
Chrápání u těhotných žen: příčiny a léčba.

Jaké masti lze použít při zlomenině žebra

Mumie

Produkt přírodního původu ve formě pevné hmoty s inkluzemi živočišného, ​​minerálního a rostlinného původu. Používá se v ajurvédské praxi a alternativní medicíně při léčbě různých nemocí.

Zřeďte 0,1–0,2 g mumiyo v 50 ml teplé vody. Užívejte jednu hodinu před jídlem. Průběh léčby je 10 dní, poté si udělejte přestávku po dobu 5 dnů a opakujte užívání léku.

S růžovým olejem

Rozpusťte 0,1 g mumie v 10 ml oleje. Výslednou směs vetřete do poškozené oblasti.

Mast vyrobená ze smrkové pryskyřice a síranu měďnatého

Smíchejte 15 g síranu měďnatého, 2 polévkové lžíce. l. nakrájenou cibuli, 50 ml rostlinného oleje a 20 g pryskyřice (lze použít jakýkoli jehličnatý strom), zahřejte hmotu ve vodní lázni a vetřete do poškozené oblasti.

Kostival

Čerstvý kořen se mele na masovém mlýnku a v poměru 1:1 se smíchá s čerstvým nesoleným sádlem. Aplikujte na bolavé místo.

Syrové brambory

Zeleninu namelte (protočte na mlýnku na maso nebo nastrouhejte) a přiložte na modřinu. Hmota pomůže dočasně zmírnit bolest.

Jedlový olej

Má silný protizánětlivý účinek a hojení ran. Namažte bolavé místo olejem 2x denně.

DŮLEŽITÉ! Jedlový olej může způsobit popáleniny nebo bronchiální křeče. Před použitím se poraďte s lékařem a seznamte se s kontraindikacemi.

Netradiční metody

 1. Omyjte měděnou minci a smažte ji v troubě. Pilníkem z něj rozetřeme prášek a smícháme s mlékem nebo zakysanou smetanou. Užívejte 2krát týdně perorálně. Podporuje rychlé hojení zlomenin.
 2. Pomocí magnetu. 15-20 min/den držení nad poraněným místem: 10 min. – jedna strana, 10 min. — další. Proceduru provádějte 2–3krát denně. Po 15 dnech dochází ke snížení otoku, snížení bolesti a obnoví se normální krevní oběh v tkáních.

DŮLEŽITÉ! Magnetoterapii je zakázáno používat při hypotenzi, nádorech, krevních chorobách a infarktu.

Zlomenina žebra je vážné zranění, které může vést k nebezpečným následkům. Proto je nutné přistupovat k léčbě s plnou odpovědností a přísně dodržovat doporučení ošetřujícího lékaře.

Co dělat, když jsou žebra zlomená: jak zacházet doma

Zlomeniny žeber jsou poměrně častým jevem. Podle statistik tvoří 5-15 % všech diagnostikovaných případů zlomenin obecně. Nejčastější příčinou jsou pády, údery a stlačování hrudníku. Zlomeniny žeber nemusí přímo ohrožovat život pacienta, ale mohou být smrtelné. V tomto článku budeme podrobně analyzovat, co dělat, když jsou zlomená žebra.

Příčiny

Proč se to děje? Nejčastěji v důsledku různých úrazů, pádů, mimořádných situací. V některých případech může ke zlomenině přispět věk pacienta a některá onemocnění kostí. Věk i tyto patologie způsobují, že se kosti stávají křehčími.

Nejčastější důvody jsou následující:

 • Silniční nehoda. Při nárazu nebo náhlém brzdění řidič prudce udeří do volantu, což může vést ke zlomení žeber. Pro chodce je nebezpečný pád na asfalt nebo kapotu.
 • Domácí zranění. Zde si můžete při pádu zlomit žebra. Taková zranění jsou nejčastější u starších lidí.
 • Sportovní a pracovní úrazy. V mnoha sportech jsou běžná zranění, jako jsou zlomeniny žeber. Totéž lze říci o profesích, které vyžadují aktivní fyzickou práci, práci s těžkými břemeny, práci ve výškách atd.

Níže podrobně probereme, co dělat, když jsou žebra zlomená.

Příznaky

Jak poznáte, že máte zlomené žebro nebo několik žeber najednou? Existuje několik hlavních příznaků:

 • «Přerušený dech.» Tak se nazývá stav, kdy se člověk nemůže plně nadechnout vzduchu – při tomto procesu pociťuje silnou, ostrou bolest v žebrech. Proto oběť zažívá rychlé, ale mělké dýchání.
 • Bolest v oblasti poranění. Může zesílit i při mírné rotaci trupu nebo svalovém napětí.
 • Otok tkáně v místě podezření na zlomeninu.
 • Hematom, pokud došlo k mechanickému nárazu na hrudník.
 • Osoba se snaží zaujmout polohu se sklonem ve směru, kde může být podezřelá zlomenina.
 • Při pomalém nádechu uslyšíte malé cvaknutí, které také naznačuje zlomeninu.
 • V závislosti na místě poranění si v některých případech můžete všimnout, že strana hrudníku, kde se nachází zlomenina žebra, je v dechovém pohybu mírně za sousední stranou.
Zajímavé:
Pupínky na bradě po porodu, příčiny a léčba.

Kdy je potřeba sanitka?

Co dělat, když jsou zlomená žebra? Co nejdříve vyhledejte kvalifikovanou lékařskou pomoc. Samozřejmě, v případě zlomeniny 1-2 žeber, stav oběti nepředstavuje hrozbu pro jeho život. Zjistit, zda zlomenina zasáhla vnitřní životně důležité orgány, je však pro laika nemožné.

Měli byste být znepokojeni následujícími stavy oběti:

 • Postupně se objevují známky dušení: pro člověka je stále obtížnější vdechovat a vydechovat vzduch, pokožka obličeje a rtů postupně získává namodralý odstín.
 • Oběť zaznamená extrémní žízeň, začne si stěžovat na závratě nebo dokonce ztratí vědomí.
 • Když dýchá nebo kašle, teče mu z úst krev.

V těchto případech byste se měli pokusit co nejdříve zavolat sanitku. Oběť je v ohrožení života.

První pomoc

Co dělat, když jsou zlomená žebra? jak léčit? V tomto stavu je nebezpečné věnovat se amatérským aktivitám. Musíte jít do nemocnice, a pokud máte alarmující příznaky, zavolejte sanitku.

Co dělat, když si člověk zlomí žebro před příjezdem lékařů? Zkuste mu poskytnout první pomoc:

 • Pomůže vám zaujmout nejpohodlnější polohu z anatomického hlediska. Jedná se o sezení nebo leh s oporou na zádech. Ujistěte se, že oběť sedí vzpřímeně a nenaklání se k poraněné části těla.
 • Pokud je poškozeno několik částí hrudníku najednou, umístí se oběť do pololehu a pod hlavu se mu umístí podhlavníky tak, aby se zvedla o 5-10 cm.
 • Pokud si oběť stěžuje na silnou bolest, musíte mu nabídnout volně prodejný lék proti bolesti ze seznamu léků, které již dříve užíval — „Analgin“, „Paracetamol“, „Ibuprofen“ atd.
 • Zajistěte čerstvý vzduch do oblasti postiženého.
 • Pokud je zlomenina uzavřena, aplikujte těsný obvaz, který není plně vystaven poškozené oblasti. Zabráníte tak pohybu ostrých konců zlomených žeber, které by mohly poškodit životně důležité orgány.
 • V případě, že je zlomenina otevřená, je nutné zastavit krvácení a snažit se udržet ránu čistou do příjezdu sanitky.

Lékařská pomoc

Co dělat se zlomenými žebry? První věc, kterou musíte udělat, je jít na schůzku s terapeutem, traumatologem, chirurgem nebo na pohotovosti v nemocnici. K určení závažnosti, umístění zlomeniny a skutečnosti poškození vnitřních orgánů odborník nejprve odkáže pacienta na diagnostická vyšetření:

Co byste měli dělat, když máte zlomená žebra? Pokud nejsou poškozeny vnitřní orgány, není nutná aktivní léčba. Během 1-2 měsíců se zlomená žebra u zdravého člověka hojí sama. Ke zmírnění stavu pacienta jsou mu předepsány volně prodejné léky proti bolesti. Pokud jsou orgány poškozeny, může být vyžadován chirurgický zákrok. Pokud jsou mírně postiženi, může se záležitost omezit na konzervativní léčbu — užívání protizánětlivých léků.

Pokud upadnete a zlomíte si žebro, co byste měli dělat? Co nejdříve navštivte lékaře. Pokud zranění neohrožuje život, ale je doprovázeno silnou bolestí, možná budete potřebovat injekce kortikosteroidů. Jedná se o léky na předpis, které nejsou vydávány z lékáren bez lékařského předpisu.

Zajímavé:
Léčba pohmožděných nehtů na nohou.

Takové léky pomáhají zbavit se bolesti a zánětu, usnadňují dýchání a zvyšují pohyblivost těla. Ale nesmíme zapomenout na vedlejší účinky těchto léků:

 • Krvácení.
 • Vývoj infekcí.
 • Lokální atrofie vazů a svalů.
 • Poškození nervových zakončení.
 • Oslabení imunitních sil těla.

Mohou být také předepsány injekce látek, které blokují interkostální nervy. Zdá se, že drogy „zmrazují“ nervová zakončení. Díky tomuto efektu člověk 6 hodin po injekci necítí bolest.

Domácí léčba

Pokud je žebro zlomené, co byste měli dělat doma? Všechna potřebná doporučení jsou individuální – měla by pocházet pouze od vašeho ošetřujícího lékaře.

V minulosti lékaři pacientům doporučovali při takových zlomeninách přikládat na postižená místa kompresivní obvazy. Ale dnes byla tato metoda opuštěna — imobilizace oblastí hrudníku vedla k rozvoji zápalu plic a šíření infekcí. Obvaz se aplikuje pouze na několik dní, aby se stabilizovala poloha žeber, zmírnila bolest a zánět. Neměli byste však několik týdnů stahovat žebra kompresním obvazem — potíže s dýcháním nepřispívají k zotavení. Nepokoušejte se sami aplikovat kompresní obvaz. To by měl provádět pouze odborný lékař – lékař nebo zdravotní sestra.

Pro mírnou úlevu od bolesti v místě zlomeniny na něj můžete přikládat studené obklady – s ledem, speciálním gelem, nebo i sáčkem běžné mražené zeleniny. V prvních dvou dnech po poranění se postup opakuje každou hodinu. Obklad se přikládá na poranění po dobu 20 minut. V následujících dnech léčby by měl být aplikován po dobu 10-20 minut třikrát denně.

Vystavení chladu pomůže zmírnit bolest a zabránit tvorbě otoků. Tato domácí léčba je účinná u všech typů zlomenin žeber, ale i jiných poranění pohybového aparátu.

Pokud máte zlomená žebra, co byste měli dělat doma? Viz studené obklady. Před aplikací na pokožku nezapomeňte zabalit do tenké vrstvy přírodní tkaniny. Snížíte tak negativní dopady chladu na pokožku a svaly. Pokud máte v místě poranění modřiny (důsledek cévního poškození), nebo otoky, pak studené obklady pomohou tento problém zvládnout. Zejména sníží bolest.

Užívání léků

Co dělat, když máte zlomené žebro (nebo prasklé žebro)? Samozřejmě je nutná neodkladná návštěva zdravotnického zařízení. Pokud zranění není vážné, bude vám předepsáno ambulantní ošetření. Ve většině případů se žebra hojí sama – nejsou potřeba žádné speciální kompresní obvazy.

Během procesu zotavení však mnoho pacientů přemůže bolest. K jeho zvládnutí stačí užívat volně prodejné protizánětlivé nesteroidní léky, které účinně bojují proti bolesti:

V tomto případě nelze říci, že tyto prostředky podpoří hojení a obnovu tkání. Jejich přínos je ale jinde – pomáhají bojovat s nepříjemnými bolestivými pocity. A to umožňuje oběti rychlý návrat do normálního života, domácí práce nebo dokonce návrat do práce po několika týdnech (pokud nejsou ovlivněny vnitřní orgány, pokud pracovní aktivita není fyzická).

Ale musíte si uvědomit, že tyto léky mají řadu vedlejších účinků. Zejména mohou negativně ovlivnit činnost vnitřních orgánů – jater, ledvin, žaludku. Proto by průběh jejich užívání neměl přesáhnout 2 týdny. Kromě toho musíte pečlivě dodržovat návod k použití a dodržovat dávkování.

Aspirin je kontraindikován pro děti do 18 let, protože může způsobit Reyeův syndrom. Alternativou k výše uvedeným lékům je paracetamol a jeho analogy. Tyto léky však zánět nezmírňují. A mohou mít negativní vliv na játra.

Rady životního stylu

Pokud máte zlomená žebra, co byste měli dělat doma? Nejprve musíte upravit svůj obvyklý životní styl. Snažte se nedělat pohyby, které by mohly ovlivnit pobřišnici nebo hrudník. Ale u zranění pohybového aparátu lékaři radí dělat lehká cvičení, protože takový pohyb zvyšuje krevní oběh a urychluje hojení.

Zajímavé:
Léčba karikatury Vasily.

Ale přesto se v prvních dvou týdnech po zlomenině musíte vzdát kardio cvičení. Zrychlují dýchání a zvyšují krevní oběh. A to může vést k opačnému efektu – vyvolání zánětu v místě poškozeného žebra.

Je nutné se vyvarovat rotací, kroucení horní části těla a ohýbání směrem k místu zlomeniny, dokud nejsou tkáně zcela obnoveny. Pokud jsou žebra zlomená, co byste měli dělat? Vyhněte se fyzické námaze (jak v práci, tak doma), snažte se nezvedat těžké předměty a nesportovat. Zároveň není kontraindikována práce u počítače, řízení auta nebo chůze.

Lékaři radí vrátit se k předchozímu životnímu stylu až ve chvíli, kdy můžete bez bolesti zhluboka dýchat, až vás nepříjemné bolestivé pocity přestanou obtěžovat.

Pokud je levé žebro zlomené, co mám dělat? Stejně jako v případě poškození toho pravého. Zvažte tyto praktické tipy:

 • Pokud je vaše práce jakkoli spojena s fyzickou prací nebo náhlými pohyby, musíte si vzít 1-2 týdny pracovní neschopnosti, v závislosti na závažnosti vašeho stavu.
 • Vyhněte se obtížným domácím pracím – požádejte členy rodiny, příbuzné nebo přátele, aby vám pomohli, když se budete zotavovat ze zranění.
 • Pro případ, že byste potřebovali zakašlat nebo kýchnout, mějte po ruce polštář. Přitlačením na poraněné místo při kašlání nebo kýchání pomůže minimalizovat bolest.
 • Pokud máte vážnou zlomeninu, udělejte si čas na dechová cvičení. Každých pár hodin, 10-15 minut, se snažte zhluboka dýchat. Toto jednoduché cvičení zabrání kolapsu plic a šíření zánětu.

Jak lépe spát?

Musíte si také najít pohodlnou polohu na spaní. Trochu obtížné, pokud jste zvyklí spát na boku, na břiše nebo se ve spánku často přehazujete. Pokud máte zlomené žebro, je nejlepší spát na zádech (přesněji na páteři). Tímto způsobem bude zatížení žeber minimální.

V prvních nocích po úrazu odborníci radí spát na rozložené židli v polosedě. V tomto případě se musíte postarat o spodní část těla. Pro uvolnění napětí z nohou v této poloze je pod pokrčená kolena umístěn další polštář.

Pokud se rozhodnete spát na posteli, můžete také umístit další polštáře pod záda, boky a hlavu. Zabráníte tak tomu, abyste se ve spánku převalili.

Pozor na výživu

Aby se poškozené kosti zotavily rychleji, musíte se starat o svůj jídelníček. Měl by být kompletní, bohatý na minerály a vitamíny nezbytné pro zdraví:

 • Dejte přednost čerstvým potravinám, celozrnným a mléčným výrobkům, libovému masu, ovoci a zelenině. Zkuste pít více čisté vody.
 • Jezte potraviny bohaté na minerály: sýr, jogurt, fazole, tofu, slaninu, ořechy, brokolici, sardinky, lososa.
 • Vyhněte se alkoholu, rychlému občerstvení, syceným sladkým nápojům a potravinám obsahujícím rafinovaný cukr. Zpomalují hojení tkání. Kouření má stejný účinek.
 • Zvažte příjem dalších minerálních a vitamínových komplexů obsahujících vápník, fosfor, hořčík, železo, vitaminy D a K. Zvláštní pozornost věnujte vápníku: snažte se získat alespoň 1200 mg tohoto prvku denně – jak z doplňků, tak z potravy.

Pokud dojde ke zlomenině žebra, je nutná návštěva lékaře. Ve zvláště obtížných případech je nutné zavolat sanitku. Domácí léčba je povolena pouze se souhlasem lékaře. Nespočívá již v užívání léků, ale v dodržování určité životosprávy, úpravě výživy, klidu na lůžku.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Кнопка «Наверх»