Nemoci

Kuznetsova důvody pro rozvoj krátkozrakosti a její léčba.

Kuzněcova příčiny rozvoje krátkozrakosti a její léčba

Příčiny vzniku krátkozrakosti a její léčba | Kuzněcovová M.V.

Kvalitní: Naskenované stránky

Počet stran: 177

popis

Monografie profesora, přednosty Oftalmologické kliniky Kazaňské státní lékařské akademie M. V. Kuzněcovové shrnuje dvacet let zkušeností s léčbou krátkozrakosti založené na nové teorii patogeneze rozvoje krátkozrakosti, kterou vyvinula Kazaňská škola dětských neurologů, verterbroneurologů a oftalmologů.

Metody podrobně popsané autorem pomohly nejen obnovit zrak desítky pacientů a stabilizovat krátkozrakost, ale také se vyhnout chirurgickému zákroku na zrakovém orgánu.

1.1. Vrozená krátkozrakost
1.2. Keratokonus

1.3. «Fakogenní» krátkozrakost
1.4. Přechodná krátkozrakost
1.4.1. Toxicko-alergická reakce
1.4.2. Endokrinní přechodná myopie
1. Přechodná myopie u diabetu
2. Přechodná krátkozrakost u těhotných žen
3. Přechodná myopie s hypotyreózou
1.5. Krátkozrakost způsobená patologií zonul a subluxací čočky
1.5.1. Syndromová krátkozrakost
1.5.2. Posttraumatická krátkozrakost
1.6. Myopie s orbitální patologií
1.7. „Školní“ krátkozrakost a krátkozrakost spojená s prací na blízko

2.1. Regionální hemodynamika oka s krátkozrakostí
2.2. Stav cerebrální hemodynamiky u krátkozrakých lidí

3.1. Natální poranění krční páteře
3.2. Role natálního poranění krku v patogenezi očních poruch
3.3.Funkční stav extraokulárních svalů u dětí s progresivní myopií
3.4. Morfologické změny v oblasti jader okulomotorických nervů u novorozenců s traumatem vertebrálních tepen
3.5. Patogeneze rozvoje axiálního prodloužení oka a progrese krátkozrakosti

4.1. Klinická klasifikace krátkozrakosti
4.2. Oftalmologické vyšetření
4.2.1. Refrakce a zraková ostrost
4.2.2. Akomodační funkce očí
4.2.3. Biomikroskopie myopických očí
4.2.4. Stav zrakového nervu a cév sítnice
4.2.5. Myopický sklerální půlměsíc, kužel a stafylom
4.2.6. Centrální choriorstinální dystrofie
4.2.7. Periferní vitreoretinální dystrofie
4.2.8. Nitrooční tlak a hydrodynamický stav
4.3. Neurologické a paraklinické vyšetření
4.3.1. Neurologické a neuroortopedické vyšetření
4.3.2. Rentgenové vyšetření
4.3.3. Elektromyografická studie
4.3.4. Stav mozkové a regionální hemodynamiky očí

KAPITOLA 5. LÉČBA A PREVENCE ROZVOJE KRÁTKORZOSTI

Zajímavé:
Léčba příznaků zhoršené cerebrální cirkulace.

5.1. Obnovení akomodační funkce očí
5.1.1. Medikamentózní terapie
5.1.2. Reflexní terapie
5.1.3.Manuální terapie
5.2. Optická korekce vidění
5.3. Sklerotizační opatření

úvod

Jednoho dne během oběda se v „kurníku“ Republikánské oční nemocnice, kde lékaři obvykle pili čaj ve třetím patře, ozýval divoký smích.

Veselí a nespoutaný smích byly pro poklidnou a inteligentní strukturu nemocnice tak netypické, že znepokojovaly a vzbuzovaly zvědavost i hlavního lékaře, který pracoval ve své ordinaci v prvním patře. Když šel nahoru, našel v centru pozornosti mladou krásnou oční lékařku, která s vtipným rozhořčením vyprávěla svým kolegům o „fantaziích“ dětských neurologů, kteří byli připraveni zredukovat všechny nemoci na problém porodního traumatu člověka, a přesněji řečeno, dětský krk. Ale hlavně mě to pobouřilo oftalmologové a jejich homérský smích vyvolala nově obhájená kandidátská disertační práce neuropatologa T. G. Bereziny, v níž autor spojoval vznik krátkozrakosti u dětí s následky natálního poškození krku!

«Jaký nesmysl!» — smáli se oční lékaři a já jsem se smál nejhlasitěji a vůbec jsem si tehdy nepředstavoval, jakou roli bude toto téma hrát v mém životě a životě kazaňské oftalmologické vědy. A jak by si pak někdo mohl vůbec představit, že by poznatky studentů nejtalentovanějšího dětského neuropatologa profesora Alexandra Jurijeviče Ratnera pod jeho brilantním vedením posloužily jako základ pro vytvoření celého vědeckého oboru, nazývaného „vertebrální“ (z r. latinsky „vertebrum“ – páteř) oftalmologie.

Dnes již není pochyb o tom, že oči a krční páteř jsou spojeny tím nejintimnějším poutem. Navíc méněcennost jeho struktur může vést k těžkým očním onemocněním a u dětí a mladých lidí nejčastěji k rozvoj krátkozrakosti.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Кнопка «Наверх»