Gymnastika

V současné době existuje 12 skupin cvičení v gymnastice.

9325

V současné době je v gymnastice 12 skupin cvičení

Gymnastika je jedinečný sport, který spojuje ladnost pohybu, sílu těla a harmonii duše. V dnešní době existuje mnoho různých skupin cvičení, které pokrývají různé aspekty fyzické zdatnosti. Jedním ze základních principů gymnastiky je integrovaný přístup k tréninku, který umožňuje rozvíjet různé svalové skupiny, zlepšovat flexibilitu a koordinaci pohybů.

Moderní gymnastika identifikuje 12 hlavních skupin cvičení, z nichž každá je zaměřena na konkrétní cíle a vyžaduje specifickou techniku. Cvičení každé z těchto skupin cviků vyžaduje neustálý trénink, přísnou disciplínu a sebekázeň. Pouze dodržováním všech pravidel a doporučení trenéra můžete dosáhnout vysokých výsledků v gymnastice a překročit své limity.

Skupiny cvičení v gymnastice

Skupiny cvičení v gymnastice

1. Cvičení na pokrčených a natažených pažích: zahrnují různé skoky, základní prvky a akrobatické pohyby prováděné s určitou amplitudou.

2. Rotační cvičení: Tato cvičení zahrnují rotaci kolem svislé osy těla a provádění elementárních a složitých figur.

3. Akrobatická cvičení: zahrnují prvky, které vyžadují flexibilitu, sílu a koordinaci pohybů a také provádění složitých akrobatických pohybů.

4. Balanční cvičení: Tato cvičení jsou zaměřena na rozvoj rovnováhy a stability těla při provádění různých statických a dynamických prvků.

Zajímavé:
Kde se přihlásit na gymnastiku v Shymkentu.

5. Cvičení flexibility: zahrnují provádění cviků zaměřených na zvýšení ohebnosti různých částí těla a rozvoj strečinku.

6. Skoková cvičení: zahrnují skoková cvičení v různých rovinách, amplitudách a směrech, která vyžadují dobré svaly a koordinaci pohybů.

7. Cvičení pro sílu: Účelem takových cvičení je rozvoj síly, vytrvalosti a svalové stability při provádění akrobatických prvků.

8. Cvičení pro koordinaci pohybů: zařaďte cvičení, při kterých je nutné k provádění složitých prvků přesně koordinovat pohyby různých částí těla.

9. Rychlostní cvičení: jsou zaměřeny na nácvik rychlosti provádění různých akrobatických prvků a zvýšení celkové rychlostní připravenosti.

10. Šatníková cvičení: zahrnují cvičení, která zahrnují provádění akrobatických prvků pomocí šatníku a různých atributů.

11. Cvičení pro sílu na zemi: Tato cvičení zahrnují provádění různých prvků na podlaze, včetně držení, zdvihů a kotoulů s důrazem na silovou složku.

12. Cvičení pro umělecký výkon: zařadit cvičení zaměřená na výraznost pohybů, muzikálnost a plasticitu při provádění gymnastických prvků.

První skupina cvičení

První skupina cvičení

1. Leh na zádech:

– Extenze a kontrakce nohou, zkroucení trupu

2. Na straně:

– Různá cvičení pro boční svaly

3. Použití elastického pásku:

— Protahování a posilování svalů

Druhá skupina cvičení

Třetí skupina cvičení

Třetí skupina cvičení

Do třetí skupiny cviků patří sestavy cviků na bradlech. Tato cvičení jsou zaměřena na rozvoj síly a flexibility horní části těla a také koordinace. Cvičení třetí skupiny se v zásadě provádějí na bradlech, což je činí složitějšími a vyžaduje dobrou fyzickou přípravu.

Příklady cviků třetí skupiny: různé variace dipů, přítahů, provádění různých prvků ve visu na bradlech (například obraty).

Čtvrtá skupina cvičení

Čtvrtá skupina cvičení

Čtvrtá skupina cvičení v gymnastice zahrnuje soubor cvičení zaměřených na rozvoj flexibility a síly těla. Do této skupiny patří různé prvky, jako jsou ohýbání, protahování, kroucení a další cviky, které přispívají k formování harmonické postavy a lepší činnosti svalů.

Zajímavé:
Jak vyléčit tinnitus pomocí gymnastiky.

Příklady cvičení ze čtvrté skupiny:

Příklady cvičení ze čtvrté skupiny:

1. Předklony vsedě
2. Zákruty trupu
3. Protažení nohy ve stoje ke stehnu

Otázky a odpovědi:

Kolik skupin cvičení existuje v moderní gymnastice?

V současné době je v gymnastice 12 skupin cvičení.

Jaké konkrétní skupiny cviků jsou zařazeny do systému moderní gymnastiky?

V systému moderní gymnastiky je 12 skupin cvičení: skupinová cvičení s důrazem na stojky, skupinová cvičení se vzory na podlaze, skupinová cvičení s důrazem na kole, držení hračky, moderní cvičení, cvičení na stole atd. .

Proč bylo rozhodnuto rozlišovat 12 skupin cvičení v gymnastice?

Identifikace 12 skupin cvičení v gymnastice byla provedena pro systematizaci a klasifikaci různých typů cvičení, zjednodušení jejich studia a také pro usnadnění hodnocení a rozvoje sportovních dovedností u gymnastů.

Jaké jsou výhody znalosti 12 skupin cvičení v gymnastice pro sportovce?

Znalost 12 skupin cvičení v gymnastice umožňuje sportovcům vědomější přístup k tréninku, zpestření přípravy a efektivnější hodnocení jejich pokroků a zlepšování dovedností v různých typech gymnastiky.

Video:

Standardy v rytmické gymnastice SENIOR GROUP 2019/Dodání standardů Rytmická gymnastika

Na počest mladého obyvatele Krasnojarska byl pojmenován prvek v rytmické gymnastice

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Кнопка «Наверх»