Nový

V současné době existuje 10 skupin cvičení v gymnastice.

9328

V moderním světě je gymnastika jedním z nejoblíbenějších sportů, který kombinuje ladnost, sílu a výraznost pohybů. Pro pohodlí a systematizaci cvičení v gymnastice bylo identifikováno 10 skupin, z nichž každá má své vlastní vlastnosti a vyžaduje určité dovednosti od sportovců.

Cvičební skupiny pokrývají různé aspekty gymnastiky, jako je akrobacie, gymnastika na koni, cvičení na podlaze a další. Každá skupina představuje specifický soubor prvků a vyžaduje od sportovce speciální trénink a flexibilitu.

Studium a zvládnutí všech 10 skupin cvičení nejen diverzifikuje trénink sportovce, ale také mu umožňuje rozvíjet různé dovednosti a zlepšovat techniku ​​provádění cvičení. Gymnastika se stává zajímavější a efektivnější díky rozmanitosti a hloubce studia každé skupiny cvičení.

Top 10 skupin cvičení v gymnastice

Top 10 skupin cvičení v gymnastice

1. Cvičení pro průpravná zastavení a kotouly.

2. Cvičení na bradlech a kruzích.

3. Cvičení na kladině a kladině.

4. Cvičení na závěsném žebříku a laně.

5. Cvičení s míčem a obručí.

6. Cvičení s páskou a závěsem.

7. Cvičení se švihadlem a medicinbalem.

8. Cvičení s gymnastickou holí a expandérem.

9. Cvičení na lavičce a Wilsonovo kolo.

10. Cvičení na podložce a hrazdě.

Zajímavé:
Enterovirová léčba pemfigu u dětí.

Základní prvky strečinku

Základní prvky strečinku

  1. Statické protahování
  2. Dynamické protažení
  3. Pasivní strečink
  4. Aktivní strečink

Každý z těchto prvků má své vlastní charakteristiky a využívá se v tréninkovém procesu k dosažení optimálních výsledků.

Technika provádění akrobatických cvičení

Technika provádění akrobatických cvičení

Akrobatická cvičení v gymnastice vyžadují speciální techniky pro dosažení maximálního účinku a bezpečnosti. Zde jsou základní principy provádění akrobatických prvků:

1. Příprava a zahřátí

Před prováděním akrobatických cvičení se musíte dobře zahřát a připravit se na zátěž. Protažení a zahřátí pomůže vyhnout se zranění a zlepší flexibilitu těla.

2. Správné držení těla a ovládání těla

2. Správné držení těla a ovládání těla

Při provádění akrobatických prvků je důležité zachovat správné držení těla a kontrolu těla. Během cvičení sledujte polohu zad, paží, nohou a hlavy.

Příklad cvičení popis
Přední flip S pokrčenými koleny se silně odtlačte od startovací rampy a proveďte salto vpřed, po kterém dosednete na nohy.
Birch Opřete se o ruce, zvedněte nohy a udržujte rovnováhu na rukou, udržujte svislou polohu těla.

Dodržováním těchto zásad budete schopni provádět akrobatická cvičení efektivně a bezpečně a dosáhnout tak nových výšin ve svých atletických dovednostech.

Silový trénink pro zlepšení vytrvalosti

Pro zvýšení vytrvalosti je důležité obměňovat svůj silový trénink, včetně cvičení pro různé svalové skupiny. Ty mohou zahrnovat přítahy, dřepy, kliky, prkna a další cvičení s vlastní váhou těla nebo činkami.

Pravidelný vytrvalostní trénink pomůže zlepšit sportovní výkon, zvýšit energii a zlepšit celkové zdraví. Je důležité zvolit zátěž, která odpovídá vašim fyzickým možnostem a postupně zvyšovat intenzitu tréninku.

Nezapomínejte na správnou výživu, odpočinek a pravidelné sledování svého stavu. Silový trénink pro vytrvalost by měl být součástí vašeho tréninkového programu spolu s jinými formami cvičení, abyste dosáhli optimálních výsledků v gymnastice.

Balanční a koordinační cvičení

Balanční a koordinační cvičení

Jednoruční prkno

Jednoruční prkno

Popis: Zaujměte pozici prkna s oběma rukama, pak střídavě zvedněte jednu paži, zatímco balancujte pouze na druhé. Cvičení vyžaduje dobrou koordinaci a kontrolu těla.

Zajímavé:
Léčba mycelia v ústech.

Dřepy na jedné noze

Dřepy na jedné noze

Popis: Postavte se na jednu nohu a pomalu dělejte dřepy a udržujte rovnováhu. Toto cvičení pomáhá rozvíjet stabilitu a koordinaci.

Otázky a odpovědi:

Jaké skupiny cvičení se v moderní gymnastice rozlišují?

V současné době existuje v gymnastice 10 skupin cvičení: akrobatické, balanční, kruhové, plynulé, skokové, spojené, kontroverzní, stojky, akrobatické na nářadí a na podlaze.

Jak se od sebe skupiny cvičení v gymnastice liší?

Každá skupina cvičení v gymnastice má své vlastní charakteristiky: akrobatická cvičení vyžadují vysokou flexibilitu a sílu, balanční cvičení vyžadují přesnost a rovnováhu, kruhová cvičení vyžadují sílu a koordinaci a cvičení na podlaze poskytují gymnastovi tvůrčí svobodu.

Proč je důležité rozdělovat gymnastická cvičení do skupin?

Rozdělení gymnastických cvičení do 10 skupin pomáhá trenérům a sportovcům systematizovat tréninkový proces, rozvíjet různé dovednosti a vlastnosti sportovce v závislosti na skupině cvičení, což přispívá k efektivnějšímu pokroku a zlepšení techniky cvičení.

Video:

RANNÍ CVIČENÍ PRO CELÉ TĚLO – 10 minut (pro zdraví a krásu)

10 cvičení pro správné držení těla u dítěte

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Кнопка «Наверх»